Finnlines Oyj Tuloskatsaus tammi–kesäkuu 2019

31. heinäkuuta 2019

TOIMITUSJOHTAJA EMANUELE GRIMALDI TULOSKATSAUKSEN YHTEYDESSÄ:

”Finnlines-konsernin liikevaihto tammi–kesäkuussa 2019 oli 295,5 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 2 % viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Raportointikauden tulos oli 46,7 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 10 % verrattuna tammi–kesäkuun 2018 42,3 miljoonan euron tulokseen. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 83,5 (78,3 vuonna 2018) miljoonaa euroa. Finnlinesin taloudellinen tulos on parantunut siitäkin huolimatta, että Suomen talouden kasvuvauhti on jossakin määrin hidastunut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Olemme vuosien mittaan tehneet huomattavia operatiiviseen ja taloudelliseen tehokkuuteen liittyviä parannuksia, jotka sisältävät myös merkittäviä investointeja laivastoomme niin ympäristön kuin kapasiteetinkin näkökulmasta. Olemme investoineet ilmapäästöjä vähentävään teknologiaan ja laiteasennukset kattavat lähes kaikki aluksemme. Tämän lisäksi olemme pidentäneet kuusi alusta hyödyntääksemme mittakaavaetuja. Nämä investoinnit ovat edistäneet kestävän kehityksen mukaista toimintaamme ja esimerkiksi polttoaineenkulutus kuljetettua yksikköä kohden on vähentynyt, kun alukseen voidaan lastata huomattavasti enemmän lastia. Muita energiankulutukseen ja päästöjen vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä ovat olleet potkurilapojen vaihto, aikataulu- ja reittisuunnittelu sekä nopeuden, kuorman ja vastuksen optimointi.

IMO:n (kansainvälinen merenkulkujärjestö) tavoite on vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 50 % vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon. EU on äskettäin julkaissut omat meriliikennettä koskevat CO2-päästöluvut vuodelta 2018. Myös Finnlines on raportoinut omat CO2-luvut ja nämä tiedot on verifioinut virallinen sertifiointilaitos. Yleisesti hyväksytyn laskentamenetelmän mukaan voimme todeta, että olemme pienentäneet hiilidioksidipäästöjä noin 30 % verrattuna vuoteen 2008. Vaikka meidän aikaisemmat saavutukset päästöjen vähentämiseksi ovat erinomaisia, tähtäimessämme on vähintäänkin IMO:n määrittämä tavoite. Viranomaiset edistävät vuoropuhelua vähähiilisen polttoaineen puolesta ja voimme sanoa, että vastuullisuus on edelleen yksi toimintamme kulmakivistä: jatkamme työtä tämän asian eteen ja olemme oikealla tiellä. Ympäristöasioihin sitoutuminen edellyttää lisää investointeja. Olemme tilanneet kolme uutta ympäristöystävällistä roro-alusta, jotka tulevat hyödyntämään teknologiaa, mikä mahdollistaa täysin päästöttömän satamaoloajan. Tavoitteena onkin nostaa Itämeren alueen roro-alusten ympäristönäkökulmat aivan uudelle tasolle. Tämän lisäksi olemme tilaamassa kaksi Superstar-luokan ropax-alusta vahvistaaksemme hyvin kehittyvää matkustajaliiketoimintamme kasvua. Nämä alukset tulevat olemaan kategoriansa parhaita ja ympäristöystävällisimpiä ja niiden kokonaiskapasiteetti tulee olemaan 5 800 kaistametriä ja matkustajakapasiteetti lähes 1 000 matkustajaa.

Odotamme edelleen hyvää taloudellista tulosta ja Finnlines-konsernin talous on vakaa. Tämän ja kaikkien edellä mainittujen systemaattisten ja strategisten päätösten ansiosta sekä erityisesti mittakaavaetujen, laivaston ympäristöjalanjäljen ja tulevien 500 miljoonan euron uudisrakennusinvestointien myötä olemme vakuuttuneita, että Finnlinesin tarjoama merikuljetuspalvelu on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto. Koko merenkulun toimiala on tärkeässä asemassa kehittämässä ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ja ympäristötehokkuuden lisäämiseen. Voidaankin todeta – sen lisäksi että merikuljetus on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto – Finnlinesin panostuksen ja työn kestävän kehityksen eteen varmistaneen ja varmistavan jatkossakin, että Finnlines säilyttää vihreän leimansa toimialansa edelläkävijänä Itämeren alueella.”

LISÄTIETOA

Tom Pippingsköld, Talous- ja rahoitusjohtaja, puh. +358 40 519 5041, tom.pippingskold@finnlines.com

 

Liitteet:

Finnlines Q2 2019: https://www.finnlines.com/fi/file/4762/download?token=XqahhHuD

 

 

Finnlines Oyj

 

Finnlines on yksi Itämeren ja Pohjanmeren johtavista roro- ja matkustajaliikennevarustamoista. Yhtiö on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldi-konserni on yksi maailman suurimmista ro-ro-varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava ”Motorways of the Sea” -operaattori Euroopassa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Finnlinesin tarjoamaan linjaliikennepalveluita Välimeren, Pohjois-Euroopan, Länsi-Afrikan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä.