IMO:n meriturvallisuuskomitea MSC kokoontui ensi kertaa etänä käsittelemään koronapandemian aiheuttamia haasteita

12. marraskuuta 2020

IMO:n meriturvallisuuskomitea kokoontui etänä käsittelemään normaalia huomattavasti suppeamman asialistan kera. Keskiössä alakomiteoiden ehdotusten hyväksyminen, mutta myös koronan aiheuttamien haasteiden ratkaiseminen esillä.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) kokoontui 4.–11. marraskuuta etäyhteyksiä hyödyntäen. Keväältä syksyyn koronan vuoksi siirtyneen kokouksen asialista oli huomattavasti suppeampi kuin normaalisti johtuen poikkeuksellisesta kokoontumistavasta. Lyhennetty asialistalta sisälsi pääasiassa vain velvoittaviin säädöksiin (SOLAS ja IGF-, IGC- ja  IMDG-koodit) liittyvien, ja jo aiemmin hyväksyttyjen päivitysten vahvistamisia sekä eri alakomiteoiden raporttien hyväksymisiä. Näiden aiheiden lisäksi aikaa oli varattu koronapandemiaan liittyvälle keskustelulle.

Merenkulun automaation säädöskehityksessä vedetään henkeä

Tavallisesti MSC kokouksen aikana osallistujat kokoontuvat aihekohtaisiin työryhmiin. Etäkokoontumisen takia työryhmätyöskentely ei tällä kertaa ollut mahdollista, joten esimerkiksi komitean aiemmissa kokouksissa vauhtiin päässyt merenkulun automaatioon liittyvä säädösten kehittämistyö ei edennyt.

Viive on harmillinen, mutta ei kriittinen, sillä edellisessä kokouksessa viimeisteltiin ja hyväksyttiin automaatiokokeiluiden toteuttamisen väliaikainen ohjeistus, joka omalta osaltaan mahdollistaa käytännön työn etenemisen. Toivottavasti työtä kuitenkin päästään jatkamaan ensi vuonna reippaasti, jotta automaatiotyöryhmästä kumpuavat asiat pystytään tarpeellisissa määrin saamaan mukaan seuraavaan SOLAS päivitykseen ja sen myötä voimaan v. 2024.

Yhteinen tahtotila koronapandemian aiheuttamien käytännön haasteiden selättämiseksi

Koronan aiheuttamat miehistön vaihtoihin liittyvät vaikeudet keskusteluttivat osallistujia. Komitea totesi, että tehokkaat ja turvallisesti toteutetut miehistöjen vaihdot ovat avaintekijä merenkulkijoiden hyvinvoinnille ja merenkulun turvallisuudelle. IMO:n jäsenvaltioiden tulisi omalta osaltaan kantaa vastuu merenkulkijoiden turvallisen liikkuvuuden varmistamisessa.

Miehistön vaihtoihin liittyvän tiedonjaon edistämiseksi MSC päätti, että IMO:n GISIS-tietokantaan tullaan lisäämään osio, johon koostetaan tietoa eri satamien tilanteesta ja mahdollisuudesta toteuttaa vaihtoja niissä. Varustamot ja muut alan toimijat voivat nähdä tiedot ja hyödyntää niitä miehistön vaihtoja suunnitellessaan. Tietopalvelun tulisi olla valmiina tämän vuoden lopulla.

Koronapandemian aikana on osa alusten pakollisista tarkastuksista toteutettu etänä. MSC on julkaissut korona-aikaa koskevan ohjeistuksen alustarkastuksiin ja -todistuksiin liittyen, mutta kokouksessa nostettiin esille tarve luoda kattavammat ja selkeämmät ohjeet etätarkastusten yhdenmukaiselle suorittamiselle. Komitea päätti jatkaa aiheen työstämistä ja seuraavaan kokoukseen odotetaan lisäehdotuksia aiheeseen liittyen.

Etäkokoustaminen jatkuu vielä ainakin kevätkauden

Nykyisen tiedon mukaan etäkokoustaminen IMO:ssa jatkuu ainakin ensi vuoden heinäkuun loppuun asti. Järjestelyjen takia mm. meriturvallisuuskomitean alla toimivat Ship Design and Construction (SDC) ja Ship Systems and Equipment (SSE) alakomiteat eivät tule kokoontumaan v. 2021 lainkaan. Lisäksi komitean kokouksien aikaisen työryhmätyöskentelyn onnistuminen on vielä epävarmaa.

Meriturvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran varsinaiseen kokoukseensa (MSC.103) toukokuussa 2021.

 

Lisätietoja antaa:

Sinikka Hartonen, johtava asiantuntija

+358 40 732 3164
sinikka.hartonen@shipowners.fi

Suomen Varustamot ry