Jälleen ensimmäisenä Itämerellä: Viking Linen matkustaja voi pienentää matkansa päästöjä jopa 90 prosentilla

21. kesäkuuta 2023

Viking Linen 1980-luvulla alkanut määrätietoinen ympäristötyö näyttää jälleen suuntaa koko merenkulkualalle. Varustamo alkaa tarjota Turun-linjan matkustajilleen mahdollisuutta ostaa uusiutuvaa biopolttoainetta oman matkansa kulutuksen verran ja näin vähentää matkansa aiheuttamia päästöjä jopa 90 prosentilla. Euroopassa jätteistä tuotetun biokaasun ilmastoviisaille Viking Glorylle ja Viking Gracelle toimittaa Gasum.

Viking Linen Turun-linjan matkustajat voivat 21. kesäkuuta lähtien ostaa oman laivamatkansa kulutuksen verran biokaasua. Risteilyllä Turusta Tukholmaan lisämaksu on vajaat 5 euroa. Tällä hinnalla matkustaja vähentää oman matkansa aiheuttamia ilmastopäästöjä lähes 90 prosenttia verrattuna Viking Glorylla ja Viking Gracella normaalisti käytettävään nesteytettyyn maakaasuun eli LNG:hen. Ostettavan nestemäisen biokaasun eli LBG:n määrä perustuu keskimääräiseen polttoaineen kulutukseen matkustajaa kohti.

”Tämä on todella merkittävä etappi yli neljäkymmentä vuotta jatkuneella vastuullisuusmatkallamme. Olemme ensimmäinen varustamo Itämerellä, joka alkaa tarjota matkustajilleen mahdollisuutta vähentää oman matkansa ilmastopäästöjä korvaamalla LNG:n uusiutuvalla biopolttoaineella. Monet matkustajamme ovat toivoneet tällaista vaihtoehtoa, ja olemme erittäin innossamme, kun voimme nyt ottaa heidät entistä vahvemmin mukaan työhömme ympäristön ja Itämeren hyväksi”, Viking Linen vastuullisuuspäällikkö Dani Lindberg kertoo.

Viking Glory ja Viking Grace ovat ilmastoviisaita aluksia, joihin on jo alun perin rakennettu valmius käyttää biokaasua ja uusiutuvalla energialla tuotettuja synteettisiä polttoaineita. Viking Glory valmistui vuonna 2022 ja Viking Grace vuonna 2013. Normaalisti alukset kulkevat nesteytetyn maakaasun voimin, joka sekin on vähäpäästöinen polttoaine öljypohjaisiin polttoaineisiin verrattuna. LNG:n typpipäästöt ovat 85 prosenttia pienemmät kuin öljyä käytettäessä, mikä vähentää Itämeren rehevöitymistä ja happamoitumista. Ihmisten terveydelle haitallisia rikki- ja hiukkaspäästöjä ei käytännössä synny lainkaan. Biopolttoaineeseen siirtyminen tulee puolestaan vähentämään erityisesti kasvihuonekaasupäästöjä.

”Ilman yhteensä 450 miljoonan euron investointejamme ilmastoviisaisiin Gloryyn ja Graceen emme voisi käyttää nestemäistä maakaasua tai aloittaa nyt siirtymää kohti biokaasun käyttöä. Työ ympäristön hyväksi vaatii visionäärisyyttä, sitoutumista ja merkittäviä panostuksia uuteen teknologiaan”, Dani Lindberg sanoo.

Biokaasun valmistuksessa raaka-aineena käytetään yhteiskunnassa syntyviä jätevirtoja, kuten esimerkiksi ruoka- tai maatalousjätteitä, joten sen tuottaminen myös edistää kiertotaloutta. Viking Line saa jokaisen biokaasutoimituksen yhteydessä vastuullisuustodistuksen, joka kertoo, missä ja miten kaasu on tuotettu. Kaasun tuotantotapa vaikuttaa lopulliseen päästövähennykseen. Käytännössä Viking Line ostaa biokaasua suurempia eriä matkustajien maksamilla lisämaksuilla. Biokaasu tankataan laivoilla LNG:n joukkoon.

”Biokaasun tarjonta on vielä rajoitettua kysyntään nähden, ja esimerkiksi kaikki Suomessa tuotettava biokaasu menee tällä hetkellä teollisuuden käyttöön. Lähdemme nyt yhteistyössä Gasumin sekä ympäristötietoisten asiakkaidemme kanssa kasvattamaan biokaasun käyttöä. Tulevaisuudessa haluamme tarjota mahdollisuuden ostaa biopolttoainetta myös autopaikan varauksen yhteydessä, ja kesän jälkeen alamme tarjota mahdollisuutta päästöjen vähentämiseen myös rahtiasiakkaillemme”, Dani Lindberg kertoo.

Viking Line on parhaillaan mukana eri hankkeissa, joissa tutkitaan hiilineutraalin vihreän käytävän luomista Itämerelle. Biokaasua on jo testattu Viking Gracen polttoaineena.

”Merenkulun kestävää tulevaisuutta tutkivien projektien ja kumppanuuksien kautta olemme saaneet valtavasti oppia ja uutta tietoa oman vastuullisuustyömme tueksi. Hiilineutraali merenkulku on vielä tulevaisuutta, mutta ei enää utopiaa. Meillä Viking Linella tavoite on, että olemme jälleen mukana ensimmäisten joukossa, kun sen aika koittaa”, Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses sanoo.

Lisätietoja:

Dani Lindberg, vastuullisuuspäällikkö

dani.lindberg@vikingline.com, puh. +358 18 27 000

Johanna Boijer-Svahnström, tiedotusjohtaja

johanna.boijer@vikingline.com, puh. +358 18 270 00

Christa Grönlund, tiedotuspäällikkö

christa.gronlund@vikingline.com, puh. +358 9 123 51

Viking Linen ympäristömatka

1980-luku

• Viking Line lopettaa myrkyllisten pohjamaalien käytön, ja sukeltajat alkavat harjata alusten pohjia puhtaiksi.

• Jätteiden kierrätys aluksilla alkaa.

• Ensimmäinen maasähköliittymä otetaan käyttöön Tukholmassa. Nykyään maasähkö on käytössä myös Helsingissä, Maarianhaminassa ja Tallinnassa.

1990-luku

• Rikkidioksidipäästöt vähenevät, kun siirrytään vähärikkiseen polttoaineeseen.

• Laivojen jätevedet aletaan käsitellä maissa.

• Merivedestä saatavaa kylmää aletaan hyödyntää laivojen tuuletusilman jäähdyttämiseen ja alusten tuuletusilmaa aletaan lämmittää pakokaasuista saatavan energian avulla.

2000-luku

• Viking Line ottaa ensimmäisenä varustamona maailmassa käyttöön Humid Air Motor -menetelmän typpidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Siinä moottorien polttolämpötilaa alennetaan käyttämällä merivettä jäähdytykseen.

• Viking Cinderellan typpidioksidipäästöt laskevat, kun laivalle asennetaan katalysaattorit.

• Biojätteiden kierrätys alkaa ensimmäisenä Viking XPRS:llä.

2010-luku

• Uusi Viking Grace käyttää polttoaineenaan täysin rikitöntä nesteytettyä maakaasua. Ilmastoviisas alus vähentää 85 % typpipäästöjä ja 15 % kasvihuonepäästöjä öljyä käyttävään laivaan verrattuna. LNG:llä hiukkaspäästöjä ei synny käytännössä lainkaan.

• Viking Gracella testataan roottoripurjetta, jolloin siitä tulee maailman ensimmäinen sekä LNG:tä että tuulivoimaa käyttävä hybridialus. Alukselle asennetaan energiankierrätysjärjestelmä, joka muuttaa ylijäämälämmön sähköksi.

2020-luku

• Viking Gabriellalle ja Viking XPRS:lle asennetaan virtausohjaimet, jotka vähentävät polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

• Uusi Viking Glory tulee liikenteeseen maaliskuussa 2022. Laivan moottorit mahdollistavat polttoaineen kulutuksen optimoinnin eivätkä tuota lainkaan rikkipäästöjä.

• Viking Gloryn Azipod-ruoripotkurijärjestelmän ansiosta käännökset satamissa sujuvat ketterästi, ja laivan ohjailuun kuluu vähemmän aikaa ja polttoainetta. Aluksen rungon muoto vähentää aallonmuodostusta ja polttoaineen kulutusta.

• Viking Glory on edelläkävijä myös LNG:stä tulevan hukkakylmän hyödyntämisessä. Energiankierrätysjärjestelmä tuottaa jopa 40 prosenttia laivan matkustajatoimintojen sähköstä.

• Viking Gloryn tyhjien hyttien valot sammuvat itsestään ja ilmanvaihdon sekä lämmityksen tehoa alennetaan automaattisesti.

• Viking Line alkaa tarjota Viking Gloryn ja Viking Gracen matkustajille mahdollisuutta ostaa biokaasua oman matkansa kulutuksen verran ja näin vähentää matkansa aiheuttamia päästöjä jopa 90 prosentilla.