Kansainvälinen varustamojärjestö ICS esittää merenkululle hiilimaksua vauhdittamaan päästötöntä merenkulkua

7. syyskuuta 2021

Varustamoiden kansainvälinen kattojärjestö International Chamber of Shipping (ICS) esittää merenkulkuun globaalia hiilimaksua nopeuttamaan kehitystä kohti päästötöntä merenkulkua. Hiilimaksu olisi ensimmäinen laatuaan millään alalla. ICS, joka edustaa yli 80% maailman kauppalaivastosta, on toimittanut esityksensä kansainväliselle merenkulkujärjestö IMO:lle viime viikolla. Suomen Varustamot on ollut mukana valmistelemassa esitystä.

Pakollinen hiilimaksu kohdistuisi kauppa-aluksiin ympäri maailman ja perustuisi hiilidioksidipäästöjen määrään. Kerätyt varat menisivät IMO:n ilmastorahastoon, jonka avulla tasattaisiin hintaeroa perinteisten ja päästöttömien polttoaineiden välillä, kehitettäisiin päästöttömiä teknologioita ja polttoaineita, sekä tuettaisiin vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurin kehittämistä eri puolilla maailmaa.

Tällä hetkellä ja nykyisillä tuotantomäärillä vähähiilisiä polttoaineita ei ole kaupallisesti saatavilla maailmanlaajuisen laivaston tarvitsemassa mittakaavassa.

”Tarvitaan aidosti globaali markkinaehtoinen mekanismi tasaamaan kulueroa vähähiilisten ja perinteisten polttoaineiden välillä.” sanoo ICS:n pääsihteeri Guy Platten. ”Nopeasti toteutettavissa oleva maksujärjestelmä voi antaa teollisuudelle hintavarmuutta ja lisää vakautta investointipäätösten tekemiseen nollahiilisiin aluksiin ja päästöjä säästävän teknologian kehittämiseen.” Platten jatkaa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että ICS on tehnyt aloitteen globaalista hiilimaksusta ja toivomme sen saavan tuulta purjeisiin IMO:ssa. Maailmanlaajuinen järjestelmä on ehdottomasti tehokkain ja tasapuolisin tapa vähentää päästöjä.” toteaa Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Merenkulkuun kohdistuu tällä hetkellä ennätysmäärä, osin päällekkäistäkin säädösvalmistelua. Maailmanlaajuisen sääntelyn lisäksi, Euroopan Komissio on julkaissut heinäkuussa ilmastopaketin, jossa esitetään merenkululle useita merkittäviä alueellisia päästövähennystoimenpiteitä, mm. merenkulun liittämistä osaksi EU:n päästökauppajärjestelmää sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä edistäviä toimenpiteitä. Suomen merenkulun erityishaasteena on talvimerenkulku, joka tulisi huomioida myös ympäristösääntelyssä.

90 prosenttia maailman kaupasta kulkee meritse, ja noin 2,6 prosenttia päästöistä aiheutuu merenkulusta. Meriliikenne on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto, erityisesti suurien tavaramäärien kuljetuksessa. Euroopan Komission tavoitteena on kasvattaa EU:n sisäisen merenkulun osuutta tavarakuljetuksista 25% vuoteen 2030 ja 50% vuoteen 2050 mennessä.

Lisätietoja antavat:

Tiina Tuurnala, toimitusjohtaja

+358 40 547 6762
tiina.tuurnala@shipowners.fi

Sinikka Hartonen, johtava asiantuntija

+358 40 732 3164
sinikka.hartonen@shipowners.fi

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi