Sjöfarts­politik inom EU

Rederierna i Finland deltar aktivt i sjöfartspolitiken på EU-nivå. Arbetet sker bl.a. genom deltagande i Finlands myndighetsarbete och i delegationerna på ministerienivå, samt genom deltagande i paraplyorganisationen ECSA:s (European Community Shipowners Association) verksamhet i Bryssel.  Rederierna i Finlands mål är att skapa konkurrenskraftiga och hållbara förutsättningar för Finlands rederinäring.

Hans Ahlström
Vice verkställande direktör

Hans Ahlström är vice verkställande direktör och ansvarar för arbetsmarknadspolitik och näringspolitiska frågor.
hans.ahlstrom@shipowners.fi / 040 725 7110