Sjöfarts­politik inom EU

Rederierna i Finland deltar aktivt i sjöfartspolitiken på EU-nivå. Arbetet sker bl.a. genom deltagande i Finlands myndighetsarbete och i delegationerna på ministerienivå, samt genom deltagande i paraplyorganisationen ECSA:s (European Community Shipowners Association) verksamhet i Bryssel.  Rederierna i Finlands mål är att skapa konkurrenskraftiga och hållbara förutsättningar för Finlands rederinäring.