Finland är en ö

Finland är en ö, i varje fall med tanke på import och export. Vår nationalekonomi är beroende av sjöfart, eftersom 85% utav Finlands export och import transporteras till sjöss. Så som nästan överallt i Europa, har Finland länge investerat i den viktiga sjövägens driftsäkerhet. Ett av de mest centrala sätten är bemanningsstödet. Bemanningsstödet sänker personalkostnaderna till en konkurrenskraftig nivå, det vill säga möjliggör den finska sjöfarten.