Laivanpäällystöliitton vaatimukset sovintoneuvotteluissa kohtuuttomia

20. maaliskuuta 2018

Laivanpäällystöliiton vaatimukset olivat merkittävästi yli yleisen linjan. Esityksessä oli keskeisimpinä vaatimuksina työajan lyhentäminen ja erilaiset lisät, joiden kautta olisi tullut huomattavia palkankorotuksia.
Suomen Varustamot ry esitti yleistä linjaa noudattavaa palkkaratkaisua ja lukuisia parannuksia tekstimuutosten kautta. Konepäällystöliitto ja Merimies-Unioni ovat jo helmikuussa hyväksyneet yleisen linjan mukaiset palkkaratkaisut laivoille.
Työ- ja elinkeinoministeriö päätti siirtää ulkomaanliikenteen kansipäällystön 23.3. klo 6 uhannutta työnseisausta 6.4. klo 6 saakka, jotta sovittelu saa lisää aikaa.

Hans Ahlström,
Varatoimitusjohtaja,
Suomen Varustamot ry
+358 40 725 7110

Tapani Voionmaa
Puheenjohtaja,
Suomen Varustamot ry
+358 50 565 5207

Suomen Varustamot Ry