Maailman merenkulkupäivä, yhdessä kestävämmän merenkulun puolesta!

24. syyskuuta 2020

Tänään vietetään Maailman merenkulkupäivää. YK:n kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n luotsaaman päivän teemana on tänä vuonna Kestävää merenkulkua kestävän planeetan vuoksi (Sustainable Shipping for a Sustainable Planet).

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, kestävyys ja vastuullisuus ovat vuosia olleet merenkulkualan tärkeimpiä suuntauksia. Alan yhteisenä tavoitteena on päästöjen vähentäminen ja kehitys kohti päästötöntä merenkulkua. IMO:n päästöleikkausstrategian mukaan, kansainvälisen meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä vähennetään vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon. Tämän jälkeen jatketaan pyrkimystä hiilidioksidipäästöjen asteittaiseen täydelliseen poistamiseen. Varustamot ovat myös ehdottaneet globaalin päästömaksun implementointia alalle T&K-rahaston perustamiseksi.

Kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluu ympäristön lisäksi keskeisesti taloudellinen sekä sosiaalinen ulottuvuus. Merenkulku rakentaa arvoverkostoja, joka mahdollistaa teollisuuden ja muiden alojen kasvun ja vaurauden. Jopa 90% maailmankaupasta kulkee meriteitse. Meriliikenne on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto, erityisesti suurien tavaramäärien kuljetuksessa. Merenkulkualalla on viime vuosina ponnisteltu myös tasa-arvon edistämiseksi ja naisten houkuttelemiseksi mukaan alalle.

”Kuluneena vuonna COVID-19 pandemia on korostanut entisestään ihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin tärkeyttä. Maailman merillä työskentelee 1,5 miljoonaa merenkulkijaa, jotka ovat pandemiasta huolimatta jatkaneet työtä yhteiskunnan toimintojen ylläpitämiseksi. Heidän hyvinvointinsa varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää.” sanoo Tiina Tuurnala, Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja.

Maailmalla merenkulkijat ovat vuoden 2020 aikana joutuneet kovan paineen alle, sillä COVID-19 aiheuttamat matkustusrajoitukset ja lentoyhteyksien puute, ovat aiheuttaneet vaikeuksia etenkin alusten miehistönvaihtojen toteuttamisessa. Kansainvälinen merenkulkuyhteisö tekee kaikkensa merenkulkijoiden auttamiseksi ja pyrkii vaikuttamaan päättäjiin, jotta merenkulkijat tunnustetaan kriittisiksi henkilöiksi ja heidän matkustamisensa sallitaan ympäri maailman.

Tänään 24.9. järjestetään YK:n tilaisuus miehistönvaihtojen helpottamiseksi. Lisää tilaisuudesta ja ilmoittautuminen linkistä: https://www.ecsa.eu/news/24-september-world-maritime-day-un-event-crew-change-crisis.

 Lisää aiheesta: http://www.imo.org/en/About/Events/WorldMaritimeDay/Pages/World-Maritime-Theme-2020.aspx

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi