Merenkulkujärjestöt kunnioittavat mereen menehtyneitä pyhäinpäivänä

31. lokakuuta 2022

Merenkulkujärjestöt tekevät perinteisen kunniakäynnin merenkulkijoiden ja mereen menehtyneiden muistomerkillä Helsingissä pyhäinpäivänä 5.11.2022 klo 12.00 alkaen.

Eiranrannassa Ursinin kalliolla pidettävä valtakunnallinen muistotilaisuus on kaikille avoin ja ilmainen. Tilaisuuden jälkeen yleisö voi osallistua merenkulkujärjestöjen tarjoamille kahveille Agricolan kirkon kryptassa (sisäänkäynti Tehtaankadulta).

Puheen tilaisuudessa pitää Suomen Merimieskirkon puheenjohtaja, pastori Timo Lappalainen ja musiikista vastaa Mikaelin laulajat johtajanaan Jukka Okkonen. Seppeleenlaskuvuorossa on Suomen Konepäällystöliitto ry.

Seppeleenlaskun aikana noin klo 12.10 Suomen Meripelastusseuran alukset pelastusristeilijä Jenny Wihurin johdolla tekevät ohimarssin tehden lipputervehdyksen. Alusparaatissa on mukana Suomenlahden merivartioston RV20-luokan alus, mikäli sillä ei ole operatiivisesta tehtävästä johtuvaa estettä.

Kaikki alukset jatkavat matkaansa Eteläsatamaan ja kiinnittyvät Kolera-altaaseen Kauppatorin edustalle, missä ne ovat nähtävillä klo 13.00–14.30. Osaan Meripelastusseuran aluksista on pääsy myös sisätiloihin. Laiturialueella on lisäksi Meripelastusseuran ja Merivartioston esittelyteltat.

Lisätietoa antaa:
Jaakko Laasio, puh/tel. 0400 156 660, jaakko.laasio@merimieskirkko.fi

Kunniakäynnin järjestäjätahot (vuosittaisen seppeleenlaskuvuoron mukaisessa järjestyksessä):

 • Suomen Konepäällystöliitto ry – Finlands Maskinbefälsförbund rf
 • Merimiespalvelutoimisto – Sjömansservicebyrån
 • Suomen Tietoliikennetekniset ry
 • Helsingin Laivanpäällikköyhdistys ry – Helsingfors skeppsbefälhavareförening rf
 • Satamaoperaattorit ry
 • Meriliitto ry – Sjöfartsförbundet ry
 • Luotsiliitto ry – Lotsförbundet rf
 • Merivoimat – Sjöstridskrafterna
 • Suomen Laivanpäällystöliitto ry – Finlands Skeppsbefälsförbund rf
 • Meriliikenneohjaajat ry
 • Suomen Merimies-Unioni SMU ry – Finlands Sjömans-Union rf
 • Suomen Meripelastusseura ry – Finlands Sjöräddningssällskap rf
 • Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland rf
 • Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet
 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom – Transport- och kommunikationsverket Traficom
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
 • Suomen Merimieskirkko ry – Finlands Sjömanskyrka rf (hoitaa tilaisuuden käytännön järjestelyt vuosittain)