Merenkulun automaatioon liittyvien säädöksien uudistaminen etenee

13. joulukuuta 2018

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alainen meriturvallisuuskomitea (MSC) kokoontui Lontoossa 3.-7.12.2018. Asialista oli täynnä painavaa asiaa, mutta kokouksessa oli mukana myös hienoista juhlatunnelmaa, sillä kyseessä oli komitean 100. kokoontuminen.

Säädöksien muutostarpeiden arviointi otti askeleen eteenpäin

Edellisessä komitean kokouksessa käynnistetty merenkulun automaation edistämiseen ja autonomisiin aluksiin liittyvä säädösten arviointi eteni kesän ja syksyn aikana Suomen koordinoiman kirjeenvaihtotyöryhmän kautta. Kirjeenvaihtotyöryhmän raportti ja ehdotukset työskentelyn eteenpäin viemiseksi keskusteluttivat kovasti sekä yleisistunnossa että kokouksen aikana kokoontuneessa autonomisten alusten työryhmässä (ns. MASS-työryhmä).

Komitean päätöksen mukaan säädösten arviointi jatkuu vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa jäsenmaat muodostavat ryhmiä, jotka suorittavat MSC:n toimivallassa olevien säädösten alustavan arvioinnin. Arvioinnissa selvitetään mitkä säädökset kaipaavat päivitystä automaation tason lisääntyessä. Suomi ilmoittautui alustavasti vapaaehtoiseksi vetäjäksi SOLAS XI-1 ja XI-2 lukujen (ml. ISPS-säännöstö) osalta. Alustavan arviointityön tulokset tuodaan kaikkien jäsenmaiden kommentoitavaksi verkkotyökalun avulla. Aikataulun mukaan tämä kommentointi suoritetaan touko-kesäkuussa 2019.

Tavoitteena on, että syyskuussa 2019 järjestetään ylimääräinen kokous ensimmäisen vaiheen tulosten arvioimiseksi ja seuraavan vaiheen käynnistämiseksi. Ylimääräisen kokouksen pitämisestä päättää lopullisesti IMO:n neuvosto ensi heinäkuussa. Arviointiyön kakkosvaiheen on tarkoitus keskittyä tuottamaan näkemys siitä, millaisin muutoksin tai uudistuksin automaation lisääntymisen sääntely toteutetaan.

Merenkulun automaatiotesteille ohjeistusta

Merenkulun lisääntyvä automaatio etenee käytännön kokeilujen kautta. Kokeiluihin liittyen ei ole olemassa IMO:n ohjeistusta, mutta etenkin Norja on aktiivisesti edistänyt asiaa. MSC.100 kokous kannatti ohjetyön jatkamista ja MASS-työryhmä laati yleiset periaatteet ohjeiden laadinnalle. Mm. testien turvallisuuden, tavoitelähtöisyyden ja kerätyn tiedon jakamisen varmistaminen ovat periaatteita, jotka huomioiden ohjeita rakennetaan eteenpäin. Suomi osallistuu ohjetyöhön Trafin koordinoimana.

Digitalisaatio ja automaatio esillä myös juhlapuheissa

 Ensimmäisen kokouspäivän päätti IMO:n pääsihteerin 100:nnen kokouksen kunniaksi pitämä puhe sekä kolme esitystä, jotka valottivat merenkulun kehityksen mahdollisuuksia ja digitalisaation vaikutuksia.

Rolls Roycen johtaja Kevin Daffeyn esityksessä oli vahvasti esillä Suomessa autonomisen merenkulun edistämiseksi tehty työ. Yleisö pääsi näkemään tuoreen videon Saaristomerellä aiemmin samana päivänä toteutetusta autonomisen/etäohjatun aluksen testistä.

Wärtsilän Timo Koponen puolestaan kertoi Smart Marine Ecosystem -konseptista, jonka avulla tähdätään taloudellisesti entistä tehokkaampaan ja päästöiltään pienempään merenkulun ekosysteemiin.

Kolmas esitys, jonka piti kansainvälisen työntekijäjärjestön (ITF) Branko Barlan, herätteli pohtimaan ihmisen roolia ja merkitystä turvalliselle merenkululle. Hän muistutti yleisöä siitä, että maailman 2,2 miljoonaa merenkulkijaa eivät ole pelkkä riskitekijä, vaan ryhmä ammattilaisia, joka omalla vahvalla osaamisellaan estää onnettomuuksia.

Keskiviikkona kokous sai vieraakseen prinsessa Annen, joka piti puheen sekä tapasi eri maiden delegaatioiden edustajia. Suomen delegaatiosta prinsessan tapaamiseen osallistui delegaation johtajana toiminut Katja Viertävä (LVM).

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:

Sinikka Hartonen

+358 40 732 3164

sinikka.hartonen@shipowners.fi