Förnyandet av regleringen kring sjöfartens automation framskrider

13. december 2018

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s sjösäkerhetskommitté MSC samlades i London 3.-7.12.2018. Agendan bestod av viktiga ärenden, men mötet var präglat med högtidlig känsla eftersom det var frågan om kommitténs 100:de möte.

Bedömningen av regleringens förändringsbehov tog ett steg framåt

Arbetet för att främja sjöfartens automation och bedömning av regleringen för autonoma fartyg som påbörjades i det förra kommittémötet har framskridit under sommaren och hösten i korrespondensgruppen som Finland koordinerat. Korrespondensgruppens rapport och förslagen för att föra arbetet framåt diskuterades brett både i plenummötet och i arbetsgruppen för autonoma fartyg (MASS-arbetsgruppen) som samlades under mötet.

Enligt kommitténs beslut fortsätter reglerings bedömning i faser. I första fasen kommer medlemsländerna att skapa arbetsgrupper, som utför preliminära bedömningar om regleringen som är under MSC:s behörighet. I bedömningen utreds vilka regleringar som kräver uppdatering då nivån av automation stiger. Finland har preliminärt anmält sig som frivillig ledare för SOLAS XI-1 och XI-2 kapitlens (inkl. ISPS-regler) del. Resultaten från det preliminära bedömningsarbetet ställs inför kommentering från alla medlemsländer med hjälp av nätverktyg. Enligt tidtabellen kommer denna kommentering att ske i maj-juni 2019.

Målet är att ett extra möte för att granska resultaten från första fasen IMO:soch påbörja nästa fas skulle anordnas under hösten 2019. IMO:s råd kommer att slutligen besluta om ett extra möte anordnas i nästa juli. I andra fasen av bedömningsarbetet är det meningen att fokusera på att skapa en insyn om hurdana förändringar och förnyelser som krävs för att regleringen inför automationens ökning förverkligas.

Riktlinjer för sjöfartens automations test

Sjöfartens ökande automatisering sker i praktiken genom test. Det finns ingen IMO -reglering gällande testning, men speciellt Norge har aktivt fört saken framåt. MSC:s hundrade möte stödde fortsättningen av riktlinjearbetet och MASS-arbetsgruppen drog allmänna principer för riktlinjerna. Bland annat säkerställandet av testernas säkerhet, testernas målorientering och utbyte av insamlad information är principer som tas i beaktan då riktlinjerna bearbetas vidare. Finland deltar i arbetet med Trafis koordinering.

Digitalisering och automation framme också i festtal

Den första mötesdagen avslutades med ett festtal som IMO:s huvudsekreterare höll i äran av det 100:de mötet och tre stycken föreställningar som skildrade möjligheterna i sjöfartens utveckling och vilken påverkan digitalisering kommer att ha på sektorn.

Rolls Royce direktör Kevin Daffey lyfte starkt fram arbetet som Finland gjort i främjandet av autonom sjöfart i sin föreställning. Publiken fick se en färsk video från Skärgårdshavet tidigare under dagen, då det utfördes ett test av autonomt/ fjärrstyrt fartyg samma dag.

Wärtsiläs Timo Koponen berättade för sin del om Smart Marine Ecosystem -konceptet, som ämnar att skapa ett ekosystem för sjöfarten som är ytterligare ekonomisk effektivitet med mindre utsläpp.

Den tredje föreställningen var av Branko Barlan från den internationella arbetarföreningen (ITF), som väckte tankar om människornas roll och betydelse för säkerheten i sjöfart. Han påminde publiken om att världens 2,2 miljoner sjöfarare inte endast är riskfaktorer, utan en grupp proffs, som med stark kunskap hindrar olyckor.

På onsdagen fick mötet besök av prinsessan Anne, som höll ett tal och träffade representanter av delegationer från flera olika länder. Representanten i Finlands delegation som deltog i mötet med prinsessan var delegationens ledare Katja Viertävä (LVM).

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsinformation:

Sinikka Hartonen

+358 40 732 3164

sinikka.hartonen@shipowners.fi