Merenkulun huoltovarmuus ja Suomen elinkeinoelämä – Toimintaympäristön tarkastelu vuoteen 2030

21. joulukuuta 2018

Häiriötön merenkulku on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimivuuden elinehto.

Häiriöttömän merenkulun edellytyksenä on, että merenkulun huoltovarmuuteen liittyvien viranomaisten väliset toimivaltasuhteet ovat selkeät. Keskeisillä toimijoilla tulee olla tieto siitä, miten ja mistä sekä kuka toimintaa johtaa eri häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Nyt julkaistu tutkimusraportti tarkastelee Suomen ulkomaankaupan meriliikenteen ja satamatoimintojen huoltovarmuutta sekä siihen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä. Lisäksi arvioidaan tekijöiden vaikutuksia yleistajuisesti ja havainnollisesti vuoteen 2030 saakka. Raportti antaa selkeän yleiskuvan aiheen merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle ja sen eri toimijoille.

Riittävä valmius syntyy vain vastuullisten tahojen määrätietoisella varautumisella, hyvällä organisoinnilla ja toimintojen häiriöttömyyden varmistamisella. Lisäksi häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa tulee arvioida kansainvälisten sopimusten Suomelle asettamia velvoitteita. Laaja tilasto- ja lähdeaineiston analyysi on tiivistetty vuoteen 2030 ulottuvaan Suomen merenkulun huoltovarmuuden vaikutusarvioon.

Nyt julkaistu raportti palvelee niin poliittisen päätöksenteon, elinkeinoelämän, viranomaistoiminnan, työmarkkinoiden kuin opetuksen ja tutkimuksenkin tarpeita. Se on hyödyllinen kaikille, joita Suomen ulkomaankauppa, merenkulku, satamat, huoltovarmuus ja kokonaisturvallisuus kiinnostavat. Raportin on laatinut Turun yliopiston kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen oppiaineen tutkijaryhmä. Ryhmään kuuluivat professori Lauri Ojala, KTT Tomi Solakivi, KTT Tuomas Kiiski ja KTT Sini Laari sekä asiantuntijana lippueamiraali (evp) Bo Österlund.

Tutkimuksen on tilannut Huoltovarmuusorganisaation Vesikuljetuspooli, jonka tehtävänä on tukea toimialansa huoltovarmuuskriittisten yritysten ja niiden tärkeiden kumppaneiden varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Raportti on ladattavissa Huoltovarmuuskeskuksen sivuilta: www.huoltovarmuuskeskus.fi/julkaisut

Lisätietoja:
Valmiuspäällikkö Juha Savisaari
Puh. 040 520 1694
Professori Lauri Ojala
Puh.: 050 5027031
Varautumispäällikkö Jukka Etelävuori
Puh. 029 505 1003

 

Juha Savisaari
Poolisihteeri

Juha Savisaari toimi poolisihteerinä Huoltovarmuusorganisaatiossa.
+358 520 1694 juha.savisaari@shipowners.fi