Merenkulun teemapalkinto Kari Välimäelle

5. kesäkuuta 2019

Merenkulun teemapalkinnon saajaksi on valittu tänä vuonna Merimieseläkekassan (MEK) toimitusjohtaja Kari Välimäki.

Toimitusjohtaja Kari Välimäki on toiminut merkityksellisesti vuodesta 2010 lähtien merenkulkualalla ja merenkulkijoiden hyväksi. Hänen ansioikseen voi erityisesti mainita merimieseläkelain historian suurimman uudistuksen vuonna 2016 valmistelutyön kolmikantaisesti sekä työhyvinvoinnin ja työterveyden kehittämisen. Hän on myös panostanut merenkulun sisäisen yhteistyön kehittämiseen sekä tuonut laajat yhteistyöverkostonsa suomalaisen merenkulun hyväksi.

Välimäen ideasta syntyi vuonna 2017 merenkulkuun erikoistunut työterveysyhtiö Maresan, joka palvelee merenkulkijoita ja työnantajavarustamoita.  Merenkulkijoiden hyvinvointiohjelma ForMaren luonnissa Välimäellä oli merkittävä rooli. Ohjelman tavoitteena on parantaa ja ylläpitää merenkulkijoiden hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Kari Välimäen johdolla MEK osallistuu sekä rahoittaa myös monia muita merenkulkijoiden työhyvinvointia koskevia tutkimuksia.

FM Kari Välimäki on valmistunut Tampereen yliopistosta. Hän työskenteli vuosien 1979-2012 aikana sosiaali- ja terveysministeriössä erilaisissa tehtävissä. Ennen siirtymistään Merimieseläkekassan toimitusjohtajaksi hän toimi kansliapäällikön tehtävässä. Sitä ennen hän oli toiminut jo MEKin hallituksen puheenjohtajan. Merimieseläkekassa on perustettu 1956 huolehtimaan merenkulkijoiden lakisääteisestä eläketurvasta.

Merenkulun teemapalkinnolla halutaan huomioida sellainen henkilö tai taho, joka on parantanut merenkulun toimintaedellytyksiä, lisännyt merenkulun arvostusta, kehittänyt yhteistyötä tai lisännyt alan ulkoista näkyvyyttä.

Merenkulun teemapalkinto luovutettiin Meriturvallisuusseminaarin yhteydessä 5.6.  Helsingissä. Palkinnon myöntämisestä päättävät Viking Line Abp, Tallink Silja Oy, Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland rf, Suomen Laivanpäällystö-liitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry, Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskins-befälsförbund ry ja Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Palkinnon luovutti Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala yhdessä Fleet Operation Manager Jan Valtosen, Tallink Silja Oy ja yksikön johtaja Sakari Kajanderin, Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, kanssa.

Aiemmat palkinnonsaajat löytyvät osoitteesta http://www.utu.fi/fi/yksikot/mkk/toiminta/konferenssit/teemapalkinto/Sivut/teemapalkinnon-saajat.aspx

Lisätietoja:

Päivi Söderholm
johtava suunnittelija
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
p. 040 548 0701, paivi.soderholm@utu.fi.

Turun yliopisto