Merenkulun työmarkkinajärjestöt: Merikuljetukset on turvattava koronaepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa

17. maaliskuuta 2020

Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista 90 % kulkee meritse. Merikuljetusten jatkuvuus koronaepidemiasta johtuvissa poikkeusoloissa on varmistettava. Mikäli merikuljetukset pysähtyvät, pysähtyvät myös yhteiskunnan elintärkeät toiminnot.

Merenkulun työmarkkinajärjestöt suosittavat, että varustamoiden YT-neuvotteluissa nopeasti sovitaan ratkaisuista, joilla sopeutetaan kustannustaso koronaepidemian aiheuttamaan markkinoiden ennennäkemättömään hyytymiseen. Laivatyöpaikkojen turvaaminen kriisin yli on keskeinen tavoite.

Valtiovallalta järjestöt edellyttävät nopeita toimenpiteitä, joilla turvataan varustamoiden lainansaanti valtiontakauksilla ja meriliikenteen ylläpitämistä poikkeusoloissa Huoltovarmuuskeskuksen järjestelyillä. Alusten väylä- ja satamamaksut on palautettava ja nollattava. Lisäksi viranomaisten on välittömästi pidennettävä merenkulkijoiden ammattipätevyyksien haku- ja voimassaoloaikoja.

 

Helsinki, 17.3.2020

 

Suomen Merimies-Unioni SMU ry

Simo Zitting

Puheenjohtaja, 0400-813079

 

Suomen Konepäällystöliitto-Finlands Maskinbefälsförbund ry

Robert Nyman

Toiminnanjohtaja, 050-4542767

 

Suomen Laivanpäällystöliitto-Finlands Skeppsbefälsförbund ry

Johan Ramsland

Toiminnanjohtaja, 040-6672227

 

Suomen Varustamot ry

Hans Ahlström

Varatoimitusjohtaja, 040-7257110