Merenkulun työmarkkinajärjestöt ovat hyväksyneet palkankorotuksia koskevan neuvottelutuloksen

12. helmikuuta 2020

Merenkulun työmarkkinajärjestöt ovat hyväksyneet merenkulkuun ulkomaanliikenteen pääsopimuksen ja pientonnistoaluksia koskevan työehtosopimuksen sekä jäänmurtajien työehtosopimuksien palkankorotuksia koskevan neuvottelutuloksen.

Merenkulun palkkoja korotetaan 1.3.2020 alkaen 1,65 % ja euromääräisiä lisiä 1,65 %. Sopimuskausi on vuoden pituinen.

Merenkulun palkkaratkaisu syntyi osapuolten välisissä neuvotteluissa hyvässä yhteistyössä. Saavutetulla palkkaratkaisulla osapuolet pyrkivät turvamaan suomalaisen merenkulun tulevaisuus kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Palkkaratkaisu on osa toimenpiteitä, joilla yritetään saada uusia laivoja mahdollisesti Suomen lipun alle ensi vuoden puolella. Uusia aluksia on tilattu 13.

 

Suomen Varustamot ry

Hans Ahlström

Puh. +358 407257110

 

Suomen Merimies-Unioni ry

Simo Zitting

Puh. +358 400813079

 

Suomen Konepäällystöliitto ry

Robert Nyman

Puh. +358 504542767

 

Suomen Laivanpäällystöliitto ry

Johan Ramsland

Puh. +358 406672227