Sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer har godkänt förhandlingsresultat om löneförhöjningar

12. februari 2020

Sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer har godkänt ett förhandlingsresultat som gäller löneförhöjningar i kollektivavtal för utrikes sjöfartens huvudavtal och småtonnageavtal samt isbrytarnas kollektivavtal.

Sjöfartens löner höjs fr.o.m. den 1.3.2020 med 1,65 % och eurobaserade tillägg med 1,65 %. Avtalsperioden är ett år.

Sjöfartens löneresultat nåddes i gott samarbete. Med löneresultatet strävar parterna att säkerställa den finländska sjöfartens framtid i en hård internationell konkurrens. Löneresultatet är en del av åtgärderna som tas för att möjligen få nya fartyg under finskt flagg under nästa året. Det har beställts 13 nya fartyg.

 

Rederierna i Finland rf

Hans Ahlström

Tel.+358 407257110

 

Finlands Sjömans-Union rf

Simo Zitting

Tel.+358 400813079

 

Finlands Maskinbefälsförbund rf

Robert Nyman

Tel.+358 504542767

 

Finlands Skeppsbefälsförbund ry

Johan Ramsland

Tel.+358 406672227