Meriaura Group lopettaa aluksillaan pullotetun veden käytön jätteen määrän vähentämiseksi

18. joulukuuta 2020

 

Meriaura Group lopettaa pullotetun veden käytön aluksillaan osana yhtiön lanseeraamaa Zero Waste –

ohjelmaa. Yhtiö on asennuttanut juomavesiautomaatit omistamiinsa aluksiin. Laivaympäristössä on totuttu

käyttämään pullotettua juomavettä, mikä on merkittävä yksittäinen aluksilla syntyvän muovijätteen lähde.

Pullotetun veden käyttö aluksilla on osittain vakiintunut tapa, mutta taustalla ovat myös hygieniasyyt, sillä

tankkivesi ei aina täytä talousveden hygieniavaatimuksia. Hakurahtimarkkinoilla liikennöivät alukset

vierailevat jatkuvasti eri satamissa ympäri Itä- ja Pohjanmerta, ja tankkiveden laatu vaihtelee myös tankkien

täyttöpaikan mukaan. Meriaura Groupin aluksiin asennettujen aktiivihiilisuodattimien ja

juomavesiautomaattien ansiosta miehistö voi jatkossa juoda tankkivettä, ja pullotetun juomaveden

ostamisesta voidaan luopua kokonaan.

 

”Aluksillemme asennetut Unitorin juomavesiautomaatit pitävät juomaveden sopivan viileänä. Veden laatua

testataan säännöllisesti. Toivomme kaikkien varustamoiden seuraavan esimerkkiä”, kertoo toimitusjohtaja

Ville Koskinen Meriaura Groupin varustamoyhtiöstä VG-Shipping Oy:stä. ”Itämeren suojelu on ollut

yritysryhmässämme kuluneen vuoden aikana merkittävässä asemassa oman jätteen vähennysprojektin

sekä Meriauran hoitaman kipsiprojektin myötä”, Ville Koskinen jatkaa.

 

Meriaura Group aloitti vuosi sitten laivastossaan projektin, jolla tähdätään laivojen ympäristöjalanjäljen

minimointiin ja merien suojeluun. Projektin tavoitteena on luoda standardit kaikille aluksille käytännöistä,

jotka tähtäävät kulutuksen ja jätteen määrän vähentämiseen, kierrätyksen ja uusiokäytön tehostamiseen,

ruokahävikin minimoimiseen, laivalla nautittavien aterioiden ohjaamiseen ympäristö- ja

ilmastoystävällisempään suuntaan, sekä parempaan ja tehokkaampaan jätevesien käsittelyyn. Projektin

ensimmäisessä vaiheessa varustamo ohjeisti aluksiaan olla päästämättä enää mereen harmaita ja mustia

vesiä, vaikka lainsäädännön puitteissa tämä olisi edelleen mahdollista ja näin edelleen valitettavasti

Itämerelläkin tapahtuu.

 

 

 

Lisätietoja:

Thomas Friis, kehityspäällikkö, Meriaura Group

thomas.friis@vg-shipping.fi puh. 040 705 39 39

Ville Koskinen, toimitusjohtaja VG-Shipping Oy

ville.koskinen@vg-shipping.fi puh. 040 584 81 79

 

Lisätietoa aiheesta on julkaistu Meriaura Groupin blogissa ja nettisivuilla:

https://vg-shipping.fi/meriaura-groupin-tavoitteena-nollapaastoinen-laivasto