Meriaura Group tähtää vähäpäästöisimmäksi varustamoksi

19. kesäkuuta 2019

Meriaura Group on aloittanut laivastossaan projektin, jolla tähdätään laivojen ympäristöjalanjäljen minimointiin ja merien suojeluun. Projektin tavoitteena on luoda standardit kaikille aluksille käytännöistä, jotka tähtäävät kulutuksen vähentämiseen, kierrätyksen ja uusiokäytön tehostamiseen, ruokahävikin minimoimiseen, laivalla nautittavien aterioiden ohjaamiseen ympäristö- ja ilmastoystävällisempään suuntaan, sekä parempaan ja tehokkaampaan jätevesien käsittelyyn. Projektin ensimmäisessä vaiheessa varustamo on ohjeistanut laivojaan olla päästämättä enää mereen harmaita ja mustia vesiä, vaikka lainsäädännön puitteissa tämä olisi edelleen mahdollista.

Meriaura Group teetti v.2018 yhteistyössä Liikenteenturvallisuusvirasto TRAFI:n kanssa tutkimuksen, jossa selvitettiin minkälaisia toimenpiteitä varustamossa ja aluksilla voitaisiin tehdä, jotta kaikki alusperäinen jäte toimitettaisiin sataman vastaanottolaitteisiin eli miten laivasta tulisi ”nollapäästöinen”.

Kansainvälinen MARPOL-yleissopimus säätelee sitä, mitkä jätteet on jätettävä maihin satamissa ja mitkä jätteet voidaan poistaa mereen. Itämerellä alusten päästörajoitukset ovat jo osin tiukemmat kuin monilla muilla merialueilla. Silti Itämerellä on edelleen mahdollista poistaa aluksista tiettyjä jätteitä mereen 12 meripeninkulman (22,2 km) etäisyydellä lähimmästä maasta. Näitä ovat ruokajäte, harmaa vesi, hienonnus- ja desinfiointilaitteiston käsittelemä ja käsittelemätön käymäläjäte, sekä pilssivesi tietyin edellytyksin. Risteilyaluksiin verrattuna rahtilaivojen laivakohtaiset harmaan ja mustan veden päästöt ovat suhteessa paljon pienemmät koska matkustajia ei ole ja miehistöä on vähän. Itämerellä laivoja seilaa kuitenkin satoja, joka tekee näin ollen myös rahtialuksista kohtalaisen merkittävän päästölähteen. ”Vaikka maatalouden sanotaan olevan suurin syy Itämeren rehevöitymiseen, eivät nämä laivojen päästöt merkityksettömiä ole.  Jotta Itämeren tila saataisiin kohennettua, ei sinne saisi päästää mitään.”  sanoo toimitusjohtaja Ville Koskinen Meriaura Groupin varustamoyhtiöstä VG-Shipping Oy:stä. ,6,562

MARPOL velvoittaa laivoja lajittelemaan jätteitä, mutta Meriaura Groupin teettämän tutkimuksen mukaan ongelmana on ollut se, että kaikissa Itämeren satamissa ei pystytä vastaanottamaan ja toimittamaan lajiteltua jätettä edelleen. ”Satamien käsittely- ja vastaanottokyky eri jakeiden osalta onkin avainasemassa laivojen ympäristöystävällisyyttä lisättäessä”, Koskinen sanoo. Meriaura Groupin tavoitteena on mennä MARPOLin asettamaa minimivelvoitetta paljon pidemmälle. Yhtiössä toivotaan, että ne Itämeren satamat, joissa jätteiden ja kierrätysmateriaalien vastaanoton fasiliteetit kaipaavat vielä parannusta, ovat halukkaita ottamaan haasteen vastaan. ”Projektimme tavoite on tehdä VG-Shippingin laivastosta vähiten jätettä tuottava laivasto vuoden 2020 loppuun mennessä. Laajempi tavoitteemme on luoda tästä standardi, joka koskee koko alaa. Lainsäädäntö ja MARPOL kaipaavat myös tiukennuksia mereen päästettävien jätteiden osalta”, Koskinen kiteyttää.

Lisätietoa aiheesta löytyy Meriaura Groupin blogista suomeksi:

https://meriaura.fi/meriaura-groupin-tavoitteena-nollapaastoinen-laivasto

Ja englanniksi:
https://meriaura.fi/en/meriaura-group-aims-to-create-a-zero-waste-fleet

Lisätietoja antavat:

Thomas Friis, turvallisuus- ja laatupäällikkö, Meriaura Group
thomas.friis@vg-shipping.fi   puh. 040 705 39 39

Ville Koskinen, toimitusjohtaja VG-Shipping Oy
ville.koskinen@vg-shipping.fi  puh. 040 584 81 79