Meriaura Groupin shipping-yhtiöiden toimitusjohtajuus vaihtuu

20. joulukuuta 2018

Meriaura Groupin hallitus on nimittänyt shipping-yhtiöilleen uudet toimitusjohtajat. Merikapteeni Ville Koskinen, 39, on nimitetty VG-Shipping Oy:n toimitusjohtajaksi. Ville Koskinen on toiminut VG-Shippingin palveluksessa vuodesta 2003, joista viimeisimmät vuodet varustamoliiketoiminnan johtajana. Ville Koskisen vastuualueeseen kuuluu VG-Shippingin harjoittama varustamotoiminta ja laivanhoito.

Agronomi, kauppatieteen kandidaatti Bengt-Erik Rosin, 53, on nimitetty Meriaura Oy:n toimitusjohtajaksi. Bengt-Erik Rosin on toiminut Meriauran palveluksessa vuodesta 2014 vastaten laivanrahtaus- ja operointitoiminnoista sekä varatoimitusjohtajuudesta.

Hallitus on katsonut, että tulevaisuuden mahdollisuuksiin tarttuminen ja haasteisiin vastaaminen merkitsee seuraavaksi katseen suuntaamista entistä voimakkaammin asiakassuhteiden, yhteistyöverkostojen ja liiketoimintamallien kehittämiseen. ”Haluamme kehittää toimintaamme asiakaslähtöisesti perinteisillä vahvuusalueillamme. Uudet nimittämämme toimitusjohtajat ovat työskennelleet yhtiössämme pitkään ja tuntevat liiketoimintamme ja asiakkaamme hyvin. Siksi uskomme heidän olevan oikeat henkilöt näiden linjaamiemme tavoitteiden eteenpäin viemiseen”, kertoo Meriaura Groupin hallituksen puheenjohtaja Jussi Mälkiä. Yhtiöiden uudet toimitusjohtajat aloittavat tehtävissään 1.1.2019.

Elisa Mikkolaisen toimitusjohtajuus on päätetty yhteisymmärryksessä 19.12.2018. Elisa Mikkolainen toimi yhtiön palveluksessa pääosin kehittäen yhtiön sisäisiä palvelu- ja toimintaprosesseja tehokkuuden ja laadun parantamiseksi entisestään. Yhtiö kiittää Elisa Mikkolaista näiden asioiden parissa tehdystä työstä.

Lisätietoja:
Jussi Mälkiä, Hallituksen puheenjohtaja, Meriaura Group
puh. +358 (0)400 785489
sähköposti:  jussi.malkia@meriaura.fi

 

Meriaura Group on turkulainen merenkulkualan konserni, johon kuuluvat v. 1986 perustettu merikuljetusyritys Meriaura Oy, varustamopalveluita tuottava VG-Shipping Oy, hallintopalveluita tuottava ja sijoitusyhtiö Aura Mare Oy, Eurajoella ja Tahkoluodossa satamapalveluita tuottava EcoPorts Finland Oy, sekä muita pienempiä biotalouden alan yrityksiä. Perheyrityksen keskeisinä arvoina ovat asiakaslähtöisyys ja hyvä palvelu, sekä ympäristöarvojen kunnioittaminen. Meriaura Group työllistää yhteensä yli 200 henkilöä