Navidomin huoltovarmuuslaivasto uudistuu

31. tammikuuta 2024

Suomen polttoainehuoltoa turvaavaa laivastoa uudistetaan nykyaikaisempaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan. Uusin tulokas on tuotetankkeri Saana, jonka seuraksi juuri ennen vuodenvaihdetta 2024 saapui tuotetankkeri Halti. Kaikkiaan laivasto käsittää neljä tankkeria ja kolme terminaalihinaajaa.

Huoltovarmuuslaivasto sai alkunsa 2014, kun Huoltovarmuuskeskus ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen yhdessä ostivat Nesteen laivastosta viisi tankkeria ja kolme terminaalihinaajaa maamme polttoainehuollon toiminnan varmistamiseksi kaikissa olosuhteissa. Järjestelyn tarkoituksena on turvata polttoainehuollon jatkuvuus ja huoltovarmuus.

Huoltovarmuuslaivastoa varten perustettiin omaisuudenhallintayhtiö Navidom. Alkuperäiseen laivastoon kuuluivat raakaöljytankkeri Mastera, tuotetankkerit Neste, Futura, Suula ja Kiisla sekä hinaajat Ahti, Ukko ja Esko. Alukset pitkäaikaisrahdattiin takaisin Nesteen käyttöön.

Sittemmin huoltovarmuuslaivaston raakaöljytankkerista on luovuttu. Neste sekä Futura korvattiin 2018 Uikku– ja Lunni-aluksilla. Suula ja Kiisla on nyt korvattu vuonna 2018 rakennetulla Saanalla ja vuonna 2019 rakennetulla Haltilla.

Saana ja Halti ovat kantavuudeltaan 16 300 tonnia, niiden pituus on 150 metriä, leveys 22,8 metriä ja suunnittelusyväys 8,9 metriä. Alusten jääluokka on IA ja ne on varustettu dual-fuel propulsiomoottorilla, jota voidaan käyttää myös nesteytetyllä maakaasulla (LNG) tai biokaasulla. Siten ne ovat ensimmäiset LNG-käyttöiset tankkerit Suomen kauppalaivastossa. Lisäksi alusten varusteluun kuuluu akkukäyttö sekä maasähkön syöttö satamissa. Polttoaineenkulutus ja päästöt ovat nykyisiä aluksia merkittävästi pienemmät. Alusten ympäristöystävällisyyttä kuvaava EEDI-indeksi on alempi kuin muilla  tankkereilla.

Alusten miehityksestä ja teknisestä ylläpidosta vastaa OSM Ship Management Finland Oy.

 

 

Sebastian Grönstrand

Navidom Oy

+358 50 551 0111

sebastian.gronstrand@navidom.fi

www.navidom.fi