Navidoms försörjningsberedskapsflotta förnyas

31. januari 2024

Flottan som tryggar Finlands bränsleförsörjning förnyas och moderniseras i en miljövänligare i riktning. Det senaste tillskottet är produkttankern Saana, som just före åskiftet 2024 fick sällskap av produkttankern Halti. Hela flottan består av fyra tankfartyg och tre terminalbogserare.

Försörjningsberedskapsflottan kom till 2014, då Försörjningsberedskapscentralen och Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen tillsammans köpte från Neste fem tankfartyg och tre terminalbogserare för att säkra vårt lands bränsleförsörjning i alla lägen. Arrangemanget syftar till att trygga bränsleförsörjningens kontinuitet och försörjningsberedskap.

Holdingbolaget Navidom bildades för flottillgångarna. I början bestod försörjningsberedskapsflottan av råoljetankern Mastera, produkttankrarna Neste, Futura, Suula och Kiisla samt bogserbåtarna Ahti, Ukko och Esko. Fartygen långtidsbefraktades tillbaka till Neste.

Råoljetankern ingår inte längre i flottan. Neste och Futura ersattes 2018 med fartygen Uikku och Lunni. Suula och Kiisla har nu ersatts med Saana (byggår 2018) och Halti (byggår 2019).

Saana och Halti med dödvikten 16 300 ton är 150 meter långa och 22,8 meter breda. Konstruktionsdjupgåendet är 8,9 meter. Fartygens isklass är IA och de drivs med dual-fuel motorer som även kan använda flytande naturgas (LNG) eller biogas. de är första LNG-drivna tankfartyg i den finska handlesflottan. Fartygen är utrustade för batteridrift samt landströmförsörjning i hamnarna. De har betydligt mindre bränsleförbrukning och utsläpp än dagens fartyg. Deras EEDI-index, som beskriver miljövänligheten, är lägre än hos andra tankfartyg.

OSM Ship Management Finland Oy står för bemanning och tekniskt underhåll av fartygen.

 

Sebastian Grönstrand

Navidom Oy

+358 50 551 0111

sebastian.gronstrand@navidom.fi

www.navidom.fi