Neuvottelutulokset saavutettu konepäällystöä koskevien ulkomaanliikenteen kauppa-alusten ja jäänmurtajien työehtosopimusneuvotteluissa

27. helmikuuta 2024

Suomen Varustamot ry. ja Suomen Konepäällystöliitto ry. ovat saavuttaneet neuvottelutulokset koskien ulkomaanliikenteen kauppa-alusten sekä Arctia Icebreaking Oy:n jäänmurtajien työehtosopimuksia.

Neuvottelutulokset odottavat vielä vahvistusta molempien yhdistysten hallinnoissa.

Maija Mattila

Työmarkkina- ja lakiasiainjohtaja

Suomen Varustamot

+358 400 560 594

maija.mattila@shipowners.fi

Maija Mattila
Työmarkkina- ja lakiasiainjohtaja