One Sea ekosysteemin tilaisuudessa keskusteltiin merenkulun automaatiosta

22. toukokuuta 2019

One Sea on ainutlaatuinen yhteistyön mahdollistava ekosysteemi, joka kehittää merenkulun automaatiota. One Sea edustaa suomalaisia ja kansainvälisiä huippuyrityksiä, jotka yhdessä tähtäävät autonomisen merenkulun mahdollistamiseen vuoteen 2025 mennessä. Ekosysteemi kerää yhteen alan osaamisen huipputason partnereiltaan; mukana ovat mm. ABB, Cargotec, Ericsson, Finferries, Finnpilot Pilotage, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto ja Wärtsilä. Suomen Varustamot liittyi mukaan huhtikuussa 2018. Ekosysteemiä johtaa DIMECC.

One Sea ja Suomen Varustamot järjesti 21.5. Helsingissä varustamoille suunnatun keskustelutilaisuuden automaation kehityksestä ja nykytilasta. EMSA:n entisen pääjohtaja Markku Myllyn lisäksi, alustuksina kuultiin ABB:n, Wärtsilä:n, Finnpilot Pilotage:in ja Cargotech:in puheenvuoroja.

Pääaiheita olivat mm. automaation sääntely sekä automaation eri tasot. Sääntelyn tarvetta arvioidaan parhaillaan globaalilla tasolla IMO:ssa. Sääntelyyn liittyvä työ on haasteellista, sillä osa-alueita joihin automaatio vaikuttaa on monia. Keskusteluissa nousi pinnalle datan rooli ja sen saatavuuden merkitys automaation kehittymiselle. Lisääntyvän teknologian myötä aluksissa olevat sensorit ja järjestelmät keräävät tietoa yhä enemmän. Keskusteluissa pohdittiin, miten ja kenen toimesta kertyvää tietoa voidaan hyödyntää.

Automaation kehitys on asteittaista, mutta sen vaikutukset tulevat olemaan merenkulussa suuria. Automaation lisääntymisellä on vaikutuksia etenkin turvallisuuteen, kustannuksiin ja joustavuuteen. Jotta automaatiosta saataisiin mahdollisimman tehokkaasti potentiaalinen hyöty irti, tulisi kommunikaation logististen ketjujen eri toimijoiden välillä parantua. Keskustelu tilaisuudessa kävi vilkkaana ja automaation kehittämisen kannalta sille on tilausta tulevaisuudessakin.