Pilvimuodostelma Suomenlahden yllä ei todennäköisesti liity merenkulkuun

5. kesäkuuta 2019

Pohjois-Euroopan alueella merenkulun rikkipäästöt ovat vuoden 2015 jälkeen vähentyneet lähes nollaan. YK:n kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti vuonna 2008 Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin kanaalin 0,1 prosentin rikkirajoituksesta 1.1.2015 alkaen. Jo vuonna 2010 voimaan tullut EU:n rikkidirektiivi säänteli 0,1 prosentin rikkirajasta aluksen satamaoloaikana. Globaali 0,5 prosentin rikkiraja on tulossa voimaan 1.1.2020.

Suomen Varustamot ry:llä ei ole tarkempaa tietoa Suomenlahden yllä olevan siitepöly- tai saastepilven koostumuksesta. Pidämme hyvin mahdollisena, että kyseinen pilvimuodostelma on tullut maalta Suomenlahden yläpuolelle korkeapaineen ja suihkuvirtausten mukana, mahdollisesti etelästä tai idästä, ja vasta kylmään meren päällä painuneet lähemmäs merenpintaa ja inversiotilanteesta johtuen jäänyt lähelle merenpintaa.

MTV:n juttuun (4.6.2019) oli liitetty kaavio autolauttojen ilmapäästöistä per km. Lähteeksi oli ilmoitettu VTT ja Seppo Knuuttila/Syke. Jutusta ei käy ilmi mistä raportista taulukko on peräisin ja miltä vuodelta. Saamme vaikutelman, että kyseessä on vanhentunutta tietoa, joka kuvaa tilannetta ennen 0.1 prosentin rikkirajan voimaantuloa.

Liikenne- ja viestintäministeriön  www.liikennejarjestelma.fi/ymparisto/energiankulutus/liikenteen-energiankulutus portaalin mukaan esimerkiksi liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä 90 % syntyy tieliikenteessä. Tämä luku on suoraan verrannollinen polttoainekulutukseen. Portaalissa todetaan niin ikään, että liikenteen muut päästöt ilmaan ovat viimeisen 20 vuoden aikana pudonneet radikaalisti lähinnä ajoneuvojen tiukentuneiden pakokaasupäästömääräysten ja entistä puhtaampien polttoaineiden ansiosta.  Ilmanlaatuun voidaan vaikuttaa uusia ajoneuvoja koskevilla pakokaasumääräyksillä. Laivojen rikkipäästöt on jo alennettu lähelle nollaa siirtymällä käyttämään vähärikkisempiä polttoaineita tai käyttämällä erityisiä rikkipesureita.

90 prosenttia maailman kaupasta kulkee meritse, noin 2,6 prosenttia päästöistä aiheutuu merenkulusta. Meriliikenne on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto, erityisesti suurien tavaramäärien kuljetuksessa. Merenkulkualan keskeisimpänä tavoitteena on jo vuosia ollut merenkulun päästöjen vähentäminen ja alan kehittäminen entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. YK:n alainen merenkulunjärjestö IMO päätti meriliikenteen mittavista päästöleikkauksista huhtikuussa 2018 ja esimerkiksi merenkulun hiilidioksidipäästöjä mitataan ja seurataan aluskohtaisesti ainutlaatuisen globaalin päästömittausvelvoitteen ansiosta.

Suomessa Ilmatieteenlaitos suorittaa päivittäin kattavasti ilmanlaatumittauksia. https://ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaadun-uusimmat-ylitykset .

Heillä on mm. Utössä (Parainen) mittauspiste, mikäli rikinoksidipäästöt SO2 olisivat syyllisiä mahdolliseen saastepilveen niin se näkyisi tämän mittausaseman SO2-tuloksissa. Nopeasti katsottuna, niin Utöstä saadut SO2 tiedot ilman laadusta eivät ole olleet mitenkään ihmisille haitallisia tai lähellä varoituskynnystä.

Näin ollen pidämme johtopäätöksiä merenkulun osuudesta Suomenlahden yllä olevaan pilvenmuodostukseen hyvin ennenaikaisina.

 

Lisätietoja antaa:

Olof Widén, Senior Advisor

Puh. +358 400 723 355

Sp. olof.widen@shipowners.fi