Suomalaiset matkustaja-autolautat ovat jo vuosien ajan toimittaneet kaikki jätteensä satamiin

15. marraskuuta 2019

Merenkulun ympäristönsuojelulakiin tullaan tekemään EU:n alusjätedirektiivin edellyttämiä muutoksia. Direktiivin tavoitteena on vähentää merten roskaantumista. Uudistuvan lainsäädännön myötä kaikkien EU:n alueiden satamien tulee tarjota riittävät jätteiden vastaanotto- ja kierrätyspalvelut. Itämerellä tilanne on varsin hyvä, mutta EU-laajuisesti satamissa ei aina ole ollut saatavilla riittävää kapasiteettia.

Direktiivin avulla myös pyritään yhtenäistämään eri EU-maiden jätemaksujärjestelmiä ja luomaan menettelyjä, jotka omalta osaltaan kannustavat aluksia jätteiden kierrättämiseen ja maihin toimittamiseen. Suomessa ja muissa Itämeren maissa on jo usean vuoden ajan ollut käytössä maksujärjestelmä, jonka mukaan alukset eivät joudu maksamaan erillisiä lisämaksuja jätteiden maihin toimittamisesta. Järjestelmä kattaa Suomessa kiinteän jätteen lisäksi öljypitoiset jätteet ja käymälävedet.

Kaiken jätteen toimittaminen satamiin on ollut suomalaisten matkustaja-autolauttojen käytäntö jo vuosikymmenien ajan. Näin on toimittu vapaaehtoisesti, jo ennen kuin säädökset ovat siihen velvoittaneet. Myös suomalaiset rahtialukset huolehtivat jätteiden asianmukaisesta käsittelystä ja aluksilla on jätehuoltosuunnitelmat.

Suomen Varustamot pitää merten roskaantumisen vähentämistä ja jätteiden tehokasta kierrättämistä tärkeänä asiana. Merellisen ympäristön suojelemiseksi tulisi jätteiden vastaanoton hoitua helposti ja ilman korkeita kustannuksia kaikissa maailman satamissa.

Lisätietoja antavat:

Erityisasiantuntija Mats Björkendahl puh. +358 400 665 228

Johtava asiantuntija Sinikka Hartonen puh. +358 40 732 3164

Mats Björkendahl
Erityisasiantuntija, Merenkulun ympäristöasiat ja alustekniikka

Mats Björkendahl toimii merenkulun ympäristöasioiden ja alustekniikan erityisasiantuntijana. Puhelin: +358 400 665 228, sähköposti: mats.bjorkendahl@shipowners.fi