Suomen Konepäällystöliitto ja Suomen Varustamot hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen

4. maaliskuuta 2019

Suomen Konepäällystöliitto ja Suomen Varustamot hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen
Osapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen valtakunnansovittelijan johdolla. Sovinto koskee kauppa-aluksia, matkustaja-aluksia ja jäänmurtajia. Sovitut palkankorotukset noudattavat yleistä korotuslinjaa. Osapuolet jatkavat yhdessä suomalaisen merenkulun kilpailukyvyn kehittämistä.

Suomen Varustamot ry on tyytyväinen Suomen Merimies-Unionin ja Suomen Konepäällystöliiton kanssa saavutettuihin, yleistä linjaa noudattaviin neuvottelutuloksiin. Molemmat valtakunnansovittelijan johdolla käydyt neuvottelut sujuivat hyvässä ja rakentavassa hengessä. Tavoitteemme on, että myös Suomen Laivanpäällystöliiton kanssa saavutamme sopimuksen, joka noudattaa yleistä linjaa.

Sovittelu Suomen Laivanpäällystöliiton antaman lakkovaroituksen johdosta alkaa huomenna valtakunnansovittelijan johdolla. Suomen Laivanpäällystöliitto antoi Suomen Varustamoille lakkovaroituksen 1.3.2019 koskien koko kauppamerenkulkua ja jäänmurtajia. Lakon on määrä alkaa 16.3.2019 klo 6.00.

Hyväksytty sovintoesitys kokonaisuudessaan löytyy valtakunnansovittelijan sivuilta: https://valtakunnansovittelija.fi/artikkeli/-/asset_publisher/merenkulkua-koskevassa-konepaallyston-tyoriidassa-sovinto-tyonseisausuhka-9-3-2019-peruuntuu

Lisätietoja antaa varatoimitusjohtaja Hans Ahlström
puh. 040-725 7110