Finlands Maskinbefälsförbund och Rederierna i Finland godkände riksförlikningsmannens förlikningsförslag

4. mars 2019

Parterna nådde ett förhandlingsresultat med riksförlikningsmannens ledning. Förlikningen gäller handelsfartyg, passagerarfartyg och isbrytare. De förhandlade löneförhöjningarna följer den allmänna löneförhöjningsnivån. Parterna fortsätter utvecklingen av den finländska sjöfartens konkurrenskraft tillsammans.

Rederierna i Finland rf. är nöjd med förhandlingsresultaten som åstadkommits med Sjömans-unionen och Finlands Maskinbefälsförbund, och som följer den allmänna linjen. Båda förhandlingarna som letts av riksförlikningsmannen har fortgått i god och samarbetsvillig anda. Vårt mål är att också nå ett förhandlingsresultat som följer den allmänna linjen med Finlands Skeppsbefälsförbund.

Förlikning p.g.a. strejkvarsel som Finlands Skeppsbefälsförbund har givit börjar imorgon under riksförlikningsmannens ledning. Finlands Skeppsbefälsförbund gav Rederierna i Finland strejkvarsel den 1.3.2019 gällande hela handelssjöfarten och isbrytare. Strejken skulle börja den 16.3.2019 kl.6.00.

Det godkända förlikningsförslaget kan läsas i sin helhet på riksförlikningsmannens hemsida:

https://valtakunnansovittelija.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/merenkulkua-koskevassa-konepaallyston-tyoriidassa-sovinto-tyonseisausuhka-9-3-2019-peruuntuu

Tillägsinformation: Hans Ahlström tel. 040-725 7110