Suomen Laivanpäällystöliitto hylkäsi valtakunnansovittelijan sovintoesityksen

16. maaliskuuta 2018

Suomen Laivanpäällystöliitto hylkäsi valtakunnansovittelija Minna Helteen sovintoesityksen laivan kansipäällystöä koskevan ulkomaanliikenteen työehtosopimuksen osalta. Suomen Varustamot ry hyväksyi sovintoesityksen. Sovintoesityksen sisältämät muutokset olisivat tuoneet merkittäviä lisiä kansipäällystölle.
Laivanpäällystöliitto on neuvotteluissa esittänyt kohtuuttomia kymmenien prosenttien palkankorotusvaatimuksia, jotka kohdistuivat erityisesti säiliöaluksille. Suomen Laivanpäällystöliiton päätös hylätä sovintoesitys tarkoittaa, että Laivanpäällystöliiton antama lakkovaroitus koskien ulkomaanliikenteen aluksia on edelleen voimassa.
Suomen Laivanpäällystöliitto on antanut myös tukilakkoilmoituksen koskien jäänmurtajia, joiden osalta saman Suomen Laivanpäällystöliiton kanssa eilen päästiin sovintosopimukseen.

Hans Ahlström,
Varatoimitusjohtaja,
Suomen Varustamot ry
+358 40 725 7110

Tapani Voionmaa
Puheenjohtaja,
Suomen Varustamot ry
+358 50 565 5207

Suomen Varustamot Ry