Suomen Meriklusterin tunnusluvut 2017 on julkistettu

12. helmikuuta 2019

Meriklusteriyritysten merisektorin toimintojen kokonaisliikevaihto nousi 13,6 miljardiin euroon vuonna 2017. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,6 %. Merisektorin kokonaishenkilöstömäärä nousi 48 500 henkilöön.

Meriteollisuusyritysten kokonaisliikevaihto oli 8,33 mrd. euroa kasvaen 3,6 % edellisestä vuodesta. Meriteollisuusyritykset työllistivät vuonna 2017 yhteensä 29 000 henkilöä merisektoriin liittyvässä liiketoiminnassaan. Meriteollisuudessa varsinkin risteilyalusten rakentamisen hyvä markkinatilanne näkyi luvuissa. Varustamoiden ja muiden merenkulkuun liittyvien elinkeinojen muodostaman toimialaryhmän liikevaihto kasvoi 4,3 % ja oli 3,62 mrd. euroa. Rahtimarkkinoiden suotuisa kehitys on tärkein taustatekijä. Matkustajaliikenteen puolella muutos on ollut pienempää. Satamatoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto pysyi ennallaan 1,38 mrd. eurossa. Toimialalla edellinen vuosi 2016 oli ollut liikevaihdon vahvan kasvun aikaa, jota nyt seurasi tasaantumisen vuosi. Satamissa käsiteltiin kuitenkin edellistä vuotta enemmän tavaraa, koska ulkomaan merikuljetusten määrä kasvoi 4,1 %. Satamatoiminnoissa henkilöstömäärä väheni, muissa toimialaryhmissä määrä kasvoi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Turun yliopiston Brahea-keskus. Meriklusterin tunnuslukujen päivitystyö on toteutettu osana Meritietoportaali-hanketta, jota rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

Lisätietoja:
erikoistutkija Tapio Karvonen
Turun yliopiston Brahea-keskus/MKK
tapio.karvonen@utu.fi
p. 040 779 9482

Suomen Varustamot Ry