Suomen Varustamoiden tunnustuspalkinto Huoltovarmuuskeskuksen Jukka Etelävuorelle

24. marraskuuta 2022

Suomen Varustamot ry:n vuoden 2022 tunnustuspalkinto jaettiin Huoltovarmuuskeskuksen vanhemmalle varautumisasiantuntija Jukka Etelävuorelle.

Merenkulun merkitys huoltovarmuuden turvaajana on viime vuosina korostunut entisestään pandemian ja muuttuneen ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen myötä. Valtaosa Suomen ulkomaankaupasta kulkee meritse. Merikuljetusten jatkuvuus kaikissa oloissa on kriittisen tärkeää yhteiskuntamme toimivuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Varustamot tekevät tiivistä yhteistyötä Huoltovarmuuskeskuksen ja Vesikuljetuspoolin kanssa sujuvien merikuljetusten turvaamiseksi. Vesikuljetuspooli on valtakunnallinen varautumisorganisaatio, joka tukee toimialansa huoltovarmuuskriittisten yritysten ja niiden tärkeiden kumppaneiden varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Jukka Etelävuori on vuosien ajan toiminut eri tehtävissä olennaisena osana tätä tärkeää yhteistyötä. Hän on tehnyt pitkäjänteistä työtä merenkuljetusten jatkuvuuden ja huoltovarmuuden turvaamisen eteen. Tällä hetkellä Etelävuori toimii vanhempana varautumisasiantuntijana Huoltovarmuuskeskuksen logistiikkatiimissä, missä hän toimii Ilmakuljetuspoolin, Satamapoolin ja Vesikuljetuspoolin yhteyshenkilönä sekä suunnittelee ja toteuttaa näiden alojen varautumista yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden viranomaisten kanssa.

Tunnustuspalkinto jaettiin 24.11.2022 Helsingin Kansallissalissa. Suomen Varustamot ry:n hallitus myöntää vuosittain tunnustuspalkinnon suomalaisen merenkulun eteen tehdystä työstä.

 

Jukka Etelävuori, Huoltovarmuuskeskus

 

Lisätietoja antaa:

Tiina Tuurnala, toimitusjohtaja

+358 40 547 6762
tiina.tuurnala@shipowners.fi

Suomen Varustamot ry

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi