Suomen Varustamot ja Suomen Laivanpäällystöliitto hyväksyivät työehtosopimusratkaisun ulkomaanliikenteen aluksille

15. maaliskuuta 2024

Suomen Varustamot ja Suomen Laivanpäällystöliitto ovat saavuttaneet ulkomaanliikenteessä työehtosopimusratkaisun seuraavalle työehtosopimuskaudelle. Sopimus on 1 + 1 vuoden mittainen siten, että toinen vuosi on optiovuosi. Sopimus on voimassa 1.3.2024 – 28.2.2025 ja optiovuosi 1.3.2025 – 28.2.2026 on irtisanottavissa.

Ulkomaanliikenteen työehtosopimuksen mukaisia palkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan 1.3.2024 alkaen 2,5 prosenttia.

Palkankorotusten lisäksi sovittiin tekstimuutoksia ja merenkulkualaa kehittäviä yhteisiä työryhmiä.

Korotukset noudattavat yleistä viennin linjaa.

Vuoden 2025 palkkojen ja euromääräisten lisien korottamisesta sovitaan erikseen 1.3.2025 mennessä.

Suomen Merimies-Unionin ja Suomen Konepäällystöliiton kanssa on saavutettu neuvottelutulokset aiemmin.

Maija Mattila
Työmarkkina- ja lakiasiainjohtaja