Suomen Varustamot ja Suomen Laivanpäällystöliitto ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen

3. maaliskuuta 2023

Suomen Varustamot ry ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen merenkulun ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten, kauppa-alusten ja pientonniston työehtosopimusten voimassaolosta.

Työehtosopimusten voimassaoloa jatketaan 29.2.2024 saakka. Palkankorotukset noudattavat viennin yleistä linjaa. Palkkoja korotetaan 1.3.2023 alkaen 1,9 % ja 1.6.2023 1,1 % ja lisäksi maksetaan kertaerä. Yhdistysten hallitukset ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä ja yhteistyössä.

Suomen Merimies-Unionin ja Suomen Konepäällystöliiton kanssa on voimassa olevat sopimukset helmikuun 2024 loppuun saakka.

 

Lisätietoja antaa:

Maija Mattila, Työmarkkina- ja lakiasiainjohtaja

+358 400 560 594

maija.mattila@shipowners.fi

Suomen Varustamot ry

 

Maija Mattila
Työmarkkina- ja lakiasiainjohtaja