Suomen Varustamot ja Suomen Merimies-Unioni hyväksyivät ulkomaanliikenteen työehtosopimukset

19. helmikuuta 2024

Suomen Varustamot ja Suomen Merimies-Unionin hallitukset hyväksyivät ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia ja kauppa-aluksia koskevat työehtosopimukset sopimuskaudelle 1.3.2024 – 28.2.2026.

Ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia ja kauppa-aluksia koskevia työehtosopimusten mukaisia palkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan 1.3.2024 alkaen 2,5 prosenttia.

Lisäksi edellä mainittujen työehtosopimusten palkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan 1,1 prosenttia 1.10.2024. Työntekijöille maksetaan joulukuun 2024 palkanmaksun yhteydessä kertakorvaus, jonka suuruus on 350 euroa. Kertakorvaus ja 1,1 prosentin palkankorotus ovat korvaus Päihteetön työpaikka -politiikasta sekä e-koulutussopimuksesta, joilla kehitetään merenkulkualaa ja mahdollistetaan henkilöstön kouluttautuminen joustavasti.

Korotukset noudattavat yleistä viennin linjaa.

Vuoden 2025 palkkojen ja euromääräisten lisien korottamisesta sovitaan erikseen 1.3.2025 mennessä.

Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat Suomen Konepäällystöliiton ja Suomen Laivanpäällystöliiton kanssa.

 

Lisätietoja:

Maija Mattila
Työmarkkina- ja lakiasiainjohtaja
Suomen Varustamot
puh. 0400 560 594

 

Maija Mattila
Työmarkkina- ja lakiasiainjohtaja