Suomen Varustamot ry on hyväksynyt ulkomaanliikenteen neuvottelutuloksen

28. maaliskuuta 2018

Suomen Varustamot ry:n hallitus on 28.3.2018 hyväksynyt Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n kanssa saavutetun neuvottelutuloksen ulkomaanliikenteen työehtosopimukseksi.
Neuvottelutulos noudattaa palkankorotustasoltaan yleistä linjaa ja on pituudeltaan 2-vuotinen. Suomen Varustamot ry on tyytyväinen, että osapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen.

Hans Ahlström
Varatoimitusjohtaja
puh. 040-7257110

Suomen Varustamot Ry