Rederierna i Finland

Rederierna i Finland rf har 23 medlemsrederier och 111 fartyg i utrikestrafik. Föreningen har med sina föregångare representerat rederiernas intressen i närings- och arbetsmarknadspolitiken både nationellt och internationellt sedan året 1917. Den finska rederiindustrin är en föregångare i teknologi och miljöinnovationer, och är starkt med i att utveckla nya lösningar för hållbar sjöfart.

Verksamhetens tyngdpunkter är:

  • Närings- och sjöfartspolitik
  • Arbetsmarknadsfrågor
  • Miljön och en fungerande infrastruktur
  • Ny teknologi och säkerhet
  • Säkerställande av kompetens

 

 

Rederierna i Finland främjar industrins konkurrenskraft och verksamhetsförutsättningar proaktivt också internationellt. Våra internationella paraplyorganisationer är European Community Shipowners Associations (ECSA) på europeisk nivå och International Chamber of Shipping (ICS) och FN:s sjöfartsorganisation International Maritime Organization (IMO) på den globala nivån.

ECSA  http://www.ecsa.eu/

ICS http://www.ics-shipping.org/

FN:s globala sjöfartsorganisation Internaional Maritime Organization (IMO) reglerar internationell sjöfart. Rederierna i Finland deltar aktivt i IMO:s arbete och håller framme den finska sjöfartens behov och intresssen i stiftandet av regleringen.

IMO http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx

 

Bakgrund

Rederierna i Finland rf (Suomen Varustamot ry) grundades den 28.4.2008. Föreningens historia sträcker sig ända till maj 1917 då Sjöfartsförbundet grundades.

Sjöfartsförbundet upphörde med sin verksamhet och för att fortsätta dess verksamhet grundades två föreningar, Finlands Skeppsredaresförening, som senare blev Finlands Rederiförening samt Ålands Redarförening.

Den tredje betydande rederiföreningen Utrikesfartens Småtonnage-förening grundades år 1986 vars namn senare ändrades till Fraktfartygsföreningen.

Medlemsrederierna i de tre föreningarna, Finlands Rederiförening, Fraktfartygsföreningen och Ålands Redarförening, är grundare av den nya föreningen.

Vid föreningens grundande var 24 rederier medlemmar i Rederierna i Finland rf. Dessa rederier sysselsätter ca 7000 personer ombord på finska fartyg. Den totala omsättningen för rederierna är ca 2,5 miljarder euro.

 

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762