Personal och organisation

Organisation

Personal

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

+358 40 547 6762
tiina.tuurnala@shipowners.fi

Hans Ahlström
Vice verkställande direktör

+358 40 725 7110
hans.ahlstrom@shipowners.fi

Olof Widén
Ledande sakkunnig

+358 400 723 355
olof.widen@shipowners.fi

Sinikka Hartonen
Ledande sakkunnig

+358 40 732 3164
sinikka.hartonen@shipowners.fi

Maija Mattila
Arbetsmarknadsjurist

+358 400 560 594
maija.mattila@shipowners.fi

Maj Jäntti
Kommunikationskoordinator

+358 50 505 9249
maj.jantti@shipowners.fi

Praktikkvarnen

Bernt Lindell
Verksamhetsledare

+358 50 420 3080
mylly@shipowners.fi

Försörjningstrygghet

Juha Savisaari
Sjö och lufttransportpool

+358 40 520 1694
juha.savisaari@shipowners.fi