Personal och organisation

Personal

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

+358 40 547 6762
tiina.tuurnala@shipowners.fi

Maija Mattila
Direktör för arbetsmarknads- och juridiska ärenden

+358 400 560 594
maija.mattila@shipowners.fi

Sinikka Hartonen
Miljö och teknologi

+358 40 732 3164
sinikka.hartonen@shipowners.fi

Hans Ahlström
Senior Advisor

+358 40 725 7110
hans.ahlstrom@shipowners.fi

Nora Wetterstrand
Arbetsmarknadsjurist

+358 50 911 6380
nora.wetterstrand@shipowners

Mats Björkendahl
Specialsakkunnig, miljö och fartygsteknik

+358 400 665 228
mats.bjorkendahl@shipowners.fi

Maj Jäntti
Kommunikationsansvarig

+358 50 505 9249
maj.jantti@shipowners.fi

PraktikKvarnen

Fanni Säteri
Verksamhetsledare

+358 504 203 080
fanni.sateri@shipowners.fi

Försörjningstrygghet

Juha Savisaari
Sjötransportpool

+358 40 520 1694
juha.savisaari@shipowners.fi