Personal och organisation

Personal

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

+358 40 547 6762
tiina.tuurnala@shipowners.fi

Maija Mattila
Direktör för arbetsmarknads- och juridiska ärenden

+358 400 560 594
maija.mattila@shipowners.fi

Carolus Ramsay
Ledande sjöfartssakkunnig

+358 505 654 256
carolus.ramsay@shipowners.fi

Maj Malmelin
Kommunikationsansvarig

Föräldraledighet

Eveliina Kontio
Arbetsmarknadsjurist

+358 400 808 541
eveliina.kontio@shipowners.fi

Mats Björkendahl
Specialsakkunnig, miljö och fartygsteknik

+358 400 665 228
mats.bjorkendahl@shipowners.fi

Isa Ilola
Kommunikationsassistent

+358 50 382 2946
isa.ilola@shipowners.fi

PraktikKvarnen

Jenna Behm
Verksamhetsledare

+358 80 095006
jenna.behm@shipowners.fi

Eva-Lotta Forsberg
Koordinator

+358 80 095006
eva-lotta.forsberg@shipowners.fi

Försörjningstrygghet

Juha Savisaari
Sjötransportpool

+358 40 520 1694
juha.savisaari@shipowners.fi