Personal och organisation

Personal

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

+358 40 547 6762
tiina.tuurnala@shipowners.fi

Hans Ahlström
Vice verkställande direktör

+358 40 725 7110
hans.ahlstrom@shipowners.fi

Sinikka Hartonen
Miljö och teknologi

+358 40 732 3164
sinikka.hartonen@shipowners.fi

Mats Björkendahl
Specialsakkunnig, miljö och fartygsteknik

+358 400 665 228
mats.bjorkendahl@shipowners.fi

Maija Mattila
Arbetsmarknadsjurist

+358 400 560 594
maija.mattila@shipowners.fi

Maj Jäntti
Kommunikationsansvarig

+358 50 505 9249
maj.jantti@shipowners.fi

Praktikkvarnen

Fanni Säteri
Verksamhetsledare

+358 504 203 080
fanni.sateri@shipowners.fi

Bernt Lindell
Projektansvarig

+358 504 203 080
mylly@shipowners.fi

Försörjningstrygghet

Juha Savisaari
Sjö och lufttransportpool

+358 40 520 1694
juha.savisaari@shipowners.fi

Rederierna i Finlands organisationella struktur.