Utlåtanden

Rederierna i Finland ger utlåtanden i frågor angående rederinäringen och sjöfart. I år har Rederierna i Finland givit utlåtandet enligt följande:

Utlåtanden 2022/23

Utlåtanden 2021

Utlåtanden 2020

Utlåtanden 2019

Utlåtanden 2018