Strategi

Visionen 2025

Sjöfartens betydelse för Finland uppfattas vitt. Finlands handelsflotta är internationellt konkurrenskraftig och sjöfartsbransch skapar välfärd. Branschen är uppskattad, miljövänlig, ansvarsfull och förnybar.

“Grön sjöfart på det blåa havet”

Missionen

Rederierna i Finland befrämjar sin näringsgrens konkurrenskraft och verksamhetsförutsättningar med proaktivt påverkande både nationellt och internationellt.

Strategiska mål (2025):

 1. Konkurrenskraften av Finlands flagga är i täten inom EU-länderna. Sjöfartsnäringens verksamhetsförutsättningar är stabila och förutsägbara.
 2. Marknadsandelarna av Finlands handelsflotta inom både export- och importtransporter samt inom passagerartrafik har ökat till över 40 %, vilket säkerställer den nationella underhållssäkerheten.
 3. RF är en uppskattad och känd proaktiv aktör, vars ställningstaganden är nationellt och internationellt inflytelserika.
 4. Sjöfartsbranschen är vitt känd som ansvarsfull aktör och banbrytare i att utveckla ny teknologi och innovationer.
 5. Sakkunniga, motiverade och välmående människor är vår resurs. Kompetensen inom branschen motsvarar förutsättningarna i den snabbt förändrande verksamhetsmiljön.

Verksamhetens tyngdpunkter:

 • Närings- och sjöfartspolitik
 • Arbetsmarknadsfrågor
 • Miljöfrågor
 • Teknologi och säkerhet
 • Säkerställande av kompetens

Värden

 • Sakkännedom
 • Verkningsfullhet
 • Ansvarsfullhet
 • Miljömedvetenhet

 

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762