Suomi on saari – huoltovarmuus turvataan meriteitse

28. huhtikuuta 2022

Suomessa olemme sijaintimme johdosta erityisen riippuvaisia merenkulusta. Logistisesti katsottuna, Suomi on saari. Maamme viennistä 90 prosenttia ja tuonnista 80 prosenttia kuljetetaan meriteitse. Laivoilla Suomeen kuljetetaan monia yhteiskuntamme toimivuuden kannalta välttämättömiä tuotteita kuten elintarviketta, lääkkeitä ja teollisuuden tarvitsemia raaka-aineita ja osia. Myös energiahuolto on pitkälti merenkulun varassa. Merikuljetusten jatkuvuus kaikissa oloissa on Suomelle elinehto.

Huoltovarmuuden ja yhteiskunnan päivittäisen toimivuuden varmistamiseksi merikuljetusten jatkuvuus normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa on ensiarvoisen tärkeää.” painottaa Tiina Tuurnala, Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja.

Suomen huoltovarmuuden kannalta keskeisessä asemassa on koko Suomen lipun alla oleva tonnisto. Riittävä ja monipuolinen suomalainen varustamotoiminta ja tonnisto varmistavat tärkeät merikuljetukset kaikissa oloissa. Siksi alan kilpailukykyyn ja sujuvaan liikenteeseen kannattaa panostaa. Pohjoiset olosuhteemme, joka vuosi jäätyvine satamineen luovat erityisvaatimuksia merikuljetusten operoinnille. Osaavat suomalaiset merenkulkijat, sekä jäävahvisteiset alukset ja jäänmurtajat ovat huoltovarmuuden kannalta avainasemassa. Myös suomalaiset, rahtia kuljettavat matkustajalaivat toimivat osaltaan keskeisinä huoltovarmuuden turvaajina, muun laivaston ohella.

Merenkulun merkitys huoltovarmuuden turvaajana on korostunut entisestään erityisesti viime vuosina, ensin pandemian ja nyt Ukrainan sodan myötä muuttuneen turvallisuusympäristön seurauksena. Varustamot, yhdessä huoltovarmuusorganisaation Vesikuljetuspoolin ja muiden viranomaisten kanssa tekevät tiivistä yhteistyötä sujuvien merikuljetusten turvaamiseksi.

Merenkulku on maailman kaupan verisuonisto, jonka häiriöt vaikuttavat laajasti kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin. Suomalaisen tonniston ja varustamoiden toimintakyvyn ylläpitäminen kriisin aikana on keskeistä, sillä se nopeuttaa yhteiskunnan toiminnan palautumista ja kriisistä toipumista tilanteen normalisoiduttua.

Suomen Varustamot ry tuomitse jyrkästi Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan ja tukee täysin EU:n toimia sodan pysäyttämiseksi.

 

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi