Tallink-konserni teki 108,3 miljoonan euron tappion pandemiavuonna 2020

25. helmikuuta 2021

Pörssissä tänään julkaistun taloudellisen raportin (tilintarkastamaton) mukaan Tallink-konsernin nettotappio oli 108,3 miljoonan euroa vuonna 2020 (nettovoitto 49,7 milj. euroa vuonna 2019). Tappioon vaikuttivat matkustusrajoitukset, rajojen sulkeminen ja eri maissa julistetut poikkeustilat COVID-19-pandemian vuoksi.

Tallink-konsernin liikevaihto oli 442,9 miljoonaa euroa vuonna 2020, mikä on 53 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna (949,1 milj. euroa vuonna 2019). Myös konsernin tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) laski vuonna 2020 ja oli 8,0 miljoonaa euroa (171,1 milj. euroa vuonna 2019). Verrattuna vuoteen 2019 yhtiön matkustajamäärä laski 62 prosenttia, kuljetettujen rahtiyksikköjen määrä laski 5,2 prosenttia ja tehtyjen matkojen määrä laski merkittävät 20 prosenttia vuonna 2020. Huomioiden maailmanlaajuisen terveys- ja finanssikriisin vuonna 2020, luvut eivät ole yllättäviä.

Lähes koko vuoden 2020 voimassaolleiden matkustusrajoitusten seurauksena useat yhtiön normaalit reitit olivat keskeytettynä maaliskuusta 2020 lähtien (Helsinki-Tukholma, Tallinna-Tukholma ja Riika-Tukholma). Myös yhtiön hotellit ja ravintolat olivat osittain tai kokonaan suljettuina. Yhtiö pyrki tehostamaan toimintaansa aloittamalla liikennöinnin useilla väliaikaisilla reiteillä kesän 2020 aikana ja tekemällä useita erikoisristeilyjä kohteissa, joissa matkustusrajoitukset sen sallivat. Syksyllä uusiakin reittejä jouduttiin jälleen keskeyttämään, kun matkustusrajoitukset astuivat jälleen voimaan.

Huolimatta erittäin haastavista toimintaolosuhteista, yhtiö katsoi tulevaisuuteen ja teki vuoden aikana investointeja yhteensä 100,1 miljoonalla eurolla. Suurin osa investoinneista tehtiin yhtiön laivastoon, kun rakenteilla olevan LNG-käyttöisen MyStar-aluksen ennakkomaksut suoritettiin. MyStar tulee olemaan ”vihreä silta” Suomen ja Viron välillä aloittaessaan liikennöinnin Helsinki-Tallinna-reitillä vuoden 2022 alussa. Pienempi osa investoinneista tehtiin olemassa olevan laivaston energiatehokkuus- ja päästövähennyshankkeisiin, jotka ovat välttämättömiä yhtiön kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Vuonna 2020 investointeja tehtiin myös rahtikapasiteetin kasvattamiseen, kun yhtiö hankki rahtialus Sailorin.

Sijoitussitoumusten toteuttamiseksi ja toiminnan kestävyyden varmistamiseksi yhtiö neuvotteli rahoituslaitosten kanssa. Neuvottelujen seurauksena konserni päätti vuoden 147,1 miljoonan euron likviditeettipuskurilla (128,9 milj. euroa vuonna 2019). Osa pyrkimyksistä vahvistaa likviditeettiä vuonna 2020 sisälsi myös osingonjaon poisjättämisen. Tallink-konsernin johtoryhmä on ehdottanut, että osinkoa ei makseta myöskään vuonna 2021.

Kriisillä on ollut merkittävin vaikutus yhtiön työntekijöihin. Yhtiö joutui vuoden aikana toteuttamaan useita yhteistoimintaneuvotteluita, jotka sisälsivät lomautuksia, väliaikaisia työajan ja palkan vähennyksiä sekä irtisanomisia. Kaikilla yhtiön kotimarkkinoilla tapahtuneiden sopeutustoimien seurauksena työntekijöiden määrä koko konsernissa väheni vuoden 2020 aikana yli 3000 henkilöllä: 7240 työntekijästä 4237 työntekijään (joista noin 400 on tällä hetkellä äitiys- tai vanhempainvapaalla).

”Jokainen Tallink-konsernin työntekijä on viimeisen 12 kuukauden aikana omalta osaltaan pyrkinyt hillitsemään kustannuksia, etsimään vaihtoehtoisia tulonlähteitä keskeytetyn ydinliiketoimintamme korvaamiseksi, turvaamaan maksuvalmiuttamme ja pysymään vahvana, kunnes virustilanne paranee ja ydintoimintamme voidaan jälleen käynnistää. Olemme joutuneet maksamaan korkean hinnan nykyisestä tilanteestamme, sillä olemme menettäneet yli kolmanneksen omistautuneista ja uskollisista työntekijöistämme. Toivomme, että voimme vielä joskus tulevaisuudessa saada ainakin osan irtisanotuista työntekijöistämme takaisin”, kommentoi Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene.

”Olemme kiitollisia kaikille matkustajille, jotka matkustivat laivoillamme vuonna 2020, sekä kaikille 4050 yhteistyökumppanillemme yhteistyöstä ja ratkaisujen löytämisestä ennennäkemättömässä ajassa. Olemme kiitollisia myös eri maiden hallituksille sekä hyville kumppaneille rahoitusalalla, jotka ovat tukeneet meitä. Kiitämme myös sijoittajiamme, asiakkaitamme ja työntekijöitämme, jotka edelleen uskovat meihin ja tulevaisuuteen.”

”Saamallamme tuella ja tiimiemme valtavalla ponnistelulla yhtiömme on kriisistä huolimatta pystynyt ylläpitämään liiketoimintaa ja kehittämään uusia liiketoiminnan osa-alueita, kuten verkkokauppaamme, sekä luomaan uusia reittejä ja erikoisristeilyjä. Kriisin ansiosta Tallinkista on tullut kustannustehokkaampi, mikä toivottavasti auttaa meitä toipumaan kriisistä nopeammin”, jatkaa Nõgene.

”Odottaessamme koronapandemian laantumista ja rajojen uudelleen avaamista, aiomme jatkaa liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämistä. Uskomme, että jatkossa olemme vahvempia ja valmiita tarjoamaan palveluitamme entistä kestävämmin ja turvallisemmin. Me olemme valmiina taas yhdistämään ihmisiä Itämeren ympärillä vuoden tauon jälkeen”, lisää Nõgene.

Lisätietoja medialle antaa:

Katri Link, Communications Director, Tallink Grupp, Katri.link@tallink.ee, +372 53 04 2121

Tallink-konserni on yksi pohjoisen Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista. Yrityksellä on yhteensä 15 alusta ja se liikennöi Tallink- ja Silja Line -brändeillä seitsemällä reitillä. Lisäksi Tallink Hotels -ketju operoi neljää hotellia Tallinnassa ja Riiassa. Tallink-konserni työllistää yli 4 000 henkilöä Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Latviassa, Venäjällä ja Saksassa. Yhtiö kuljetti 3,7 miljoonaa matkustajaa ja 360 000 rahtiyksikköä vuonna 2020. AS Tallink Grupp on listattu Tallinnan pörssissä vuodesta 2005 ja Helsingin pörssissä joulukuusta 2018 alkaen. www.tallink.com