Tallink-konsernin nettovoitto kasvoi lähes 25 prosenttia vuonna 2019, ja yhtiö teki parhaan neljännen neljänneksen tuloksensa viiteen vuoteen

27. helmikuuta 2020

Pörssissä tänään julkaistun taloudellisen raportin (tilintarkastamaton) mukaan Tallink-konsernin nettovoitto oli 49,7 miljoonaa euroa vuonna 2019 (40,0 milj. euroa vuonna 2018) ja 5,5 miljoonaa euroa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä (-1,8 milj. euroa vuonna 2018). Loka-joulukuun tulos oli yhtiön paras vastaavan ajanjakson tulos viiteen vuoteen. Positiivisen tuloksen myötä yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 0,06 euroa osaketta kohti.

Myös konsernin tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) kasvoi vuonna 2019 ja oli 171,1 miljoonaa euroa (142,8 milj. euroa vuonna 2018). Tulos parani, vaikka konsernin liikevaihto pieneni hieman edellisvuoteen verrattuna ja oli 949,1 miljoonaa euroa (949,7 milj. euroa vuonna 2018).

Liikevaihdon 0,6 miljoonan euron lasku johtui pääasiassa yhtiön ydinliiketoiminnan liikevaihdon laskusta seitsemän aluksen telakoinnin ja suunnitellun kunnossapidon seurauksena vuoden alussa. Lisäksi yhtiön operoimien hotellien liikevaihto pieneni, kun niiden määrä laski viidestä neljään vuoden 2018 lopulla.

Yhtiön vuoden 2019 taloudellista tulosta vahvistivat matkustajien ennätysmäärät useana peräkkäisenä kuukautena sekä matkustajamäärien kasvu lähes kaikilla maantieteellisillä alueilla. Toisaalta tulosta heikensivät meriliikenteen kiristyvä kilpailu etenkin Suomen ja Viron välisillä reiteillä sekä odotettua heikommat rahtimarkkinat Euroopan talouden epävarmuustekijöiden ja Suomessa vuoden lopulla järjestettyjen lakkojen seurauksena.

”Tiedotimme tammikuussa, että vuosi 2019 oli ennätyksellinen matkustajamäärien osalta. Myös tuloksemme parani vuoteen 2018 verrattuna haasteista huolimatta. Tämä on osoitus koko Tallink-tiimin valtavasta työpanoksesta. Neljännen neljänneksen tuloksemme parani yli 7 miljoonaa euroa vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuotemme päättyi hyvissä merkeissä. Emme olisi yltäneet tähän ilman tiimimme vahvaa panosta koko vuoden aikana”, sanoo Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene.

”Vuoden 2019 positiiviseen tulokseen vaikuttivat vahva kulujen hallinta, entistä keskitetympi hankintamenettely, liiketoimintojen optimointi, tiettyjen toimintojen automatisointi, energiatehokkuuteen jo aiemmin tehdyt investoinnit ja alustemme polttoaineenkulutuksen väheneminen sekä monet muut kannattavuuden parannustoimet. Myös polttoaineen hinnan osittainen suojaus liiketoimintamme kannalta erittäin suotuisalle tasolle oli hyvä saavutus ja vahvisti osaltaan koko vuoden tulostamme.”

”Positiivisen tuloksen lisäksi vuosi 2019 toi monia haasteita. Vuoden alussa telakoimme seitsemän laivaa. Telakointi on välttämätöntä, jotta voimme pitää laivat teknisesti ajan tasalla. Asiakkaiden näkökulmasta laivojen päivitykset ovat kiinnostavia ja piristäviä, mutta ne tarkoittavat myös sitä, että laivoja on liikenteessä tavallista vähemmän. Suunnittelemme telakoinnit aina huolellisesti, jotta välttämättömät työt saadaan tehtyä mahdollisimman nopeasti ja matkustajille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä. Kun olimme modernisoineet ja päivittäneet aluksiamme ensimmäisellä vuosipuoliskolla, meillä oli yksi yhtiön historian menestyksekkäimmistä sesongeista. Rikoimme matkustajaennätyksiä useana peräkkäisenä kuukautena.”

”Telakointien lisäksi postityöntekijöiden lakko Suomessa vuoden 2019 lopulla vaikutti jonkin verran tulokseemme, ja rahtitoiminnan liikevaihtoomme kohdistui yhä enemmän paineita kilpailun kiristyessä etenkin Viron ja Suomen välisillä reiteillä. Olemme käynnistäneet toimenpiteitä varmistaaksemme kilpailukykymme entistä haasteellisemmilla markkinoilla. Toivomme, että näiltä osin tapahtuu positiivista kehitystä vuoden kuluessa.”

”Positiivista oli, että Suomen ja Viron välisen reitin matkustajamäärät elpyivät ja liikevaihto kasvoi vuoden toisella puoliskolla, kun Viro alensi alkoholin valmisteveroa vuoden 2019 puolivälissä.”

”Lisäksi Tallink-konserni teki vuonna 2019 ratkaisevan tärkeitä investointeja yhteensä 60,9 miljoonan euron arvosta. Ne liittyivät laivojen teknisiin parannuksiin ja yleisten tilojen uudistuksiin, joiden avulla vähennetään jatkuvasti ympäristövaikutuksia, sekä nesteytettyä maakaasua polttoaineena käyttävään MyStar-alukseen, jonka avulla jatkamme Tallinnan ja Helsingin välisen elintärkeän yhteyden kehittämistä.”

”Tallink-konserni kasvaa maalla ja merellä, kehittää merikuljetuksen ydinliiketoimintaansa, laajentaa vähittäiskaupan valikoimaansa ja franchising-salkkuaan sekä kasvattaa maissa tapahtuvaa liiketoimintaansa Baltiassa, Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella. On selvää, että meidän on toimittava ja kasvettava vastuullisesti. Vuonna 2019 määrittämämme yhteiskuntavastuun strategia ja tavoitteet luovat lujan perustan vahvalle, vastuulliselle ja menestyksekkäälle Tallink-konsernille vuonna 2020 ja tulevaisuudessa.”

Hallitus ehdottaa vuoden 2020 yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 jaetaan osinkoa 0,06 euroa osaketta kohti.

Tallink-konsernin pörssitiedotteet https://www.tallink.com/stock-exchange-releases

Lisätietoja medialle antaa:

Tallink-konserni, Communications Director, Katri Link, katri.link@tallink.ee, +372 53 04 2121

Suomen Varustamot Ry