Tallink-konsernin vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen tuloksia paransivat valtion tuki ja alhaisemmat toimintakustannukset

6. elokuuta 2020

Tallink-konserni on tänään julkaissut vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen taloudellisen tuloksensa, johon globaali COVID-19-pandemia on vaikuttanut merkittävästi. Jo toisen kvartaalin matkustaja- ja rahtitilastot osoittivat matkustajamäärän vähentyneen 85 prosenttia ja kuljetettujen rahtiyksiköiden määrän vähentyneen 13 prosenttia vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen useiden reittien keskeyttämisestä suurimmaksi osaksi neljänneksestä.

Huhti- ja toukokuussa puolet yhtiön laivoista eivät liikennöineet, matkustusrajoitukset olivat voimassa suurimman osan neljänneksestä ja vasta kesäkuussa alkoi näkyä jonkin verran paluuta normaaliin. Matkustajamäärä laski ennennäkemättömän 99 prosenttia yhtiön Latvia–Ruotsi-reitillä, 97 prosenttia Viro–Ruotsi-reiteillä, 93 prosenttia Suomi–Ruotsi-reiteillä ja 77 prosenttia Suomi–Viro-reiteillä. Puolet konsernin liikenteessä olevista laivoista jatkoi pääosin vain rahtikuljetuksia lähes koko vuosineljänneksen.Suurimmat rahtiyksikkövähennykset olivat Latvia–Ruotsi-reitillä, jolla kuljetettiin 89 prosenttia vähemmän rahtia vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja Viro–Ruotsi-reiteillä, joilla rahtia kuljetti normaalin kolmen laivan sijaan yksi laiva, ja yksikkömäärät laskivat 25 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kun otetaan huomioon edellä mainitut merkittävät muutokset yrityksen toimintaympäristössä ja ennennäkemättömät matkustajamäärien vähenemiset, vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen kokonaistuotot ovat odotettua paremmat kokonaistuottojen noustessa 65 miljoonaan euroon (256 miljoonaa euroa Q2/2019), mikä tarkoittaa 75 prosentin laskua verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. Suurimmat vaikutukset operatiivisten segmenttien kokonaisliikevaihdon laskuun olivat 82 prosentin lasku vuosineljänneksen aikana kauppojen ja ravintoloiden myynnissä (mukaan lukien laivojen kaupat, maissa olevat kaupat sekä ravintolat), jota seurasi lippujen myyntitulojen lasku 81 prosentilla, rahtimyynnin lasku 29 prosentilla ja hotellien myynnin lasku 96 prosentilla.

Konsernin tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) ennen vuoden 2020 toista vuosineljännestä oli 2,4 miljoonaa euroa (51 miljoonaa euroa vuoden 2019 toisella neljänneksellä) ja vuosineljänneksen tappio ennen veroja oli 27,4 miljoonaa euroa (voittoa veroja 23 miljoonaa euroa vuoden 2019 toisella neljänneksellä).

Vaikka yhtiön liikevaihto laski yhteensä 75 prosenttia, tiukka kustannusten hallinta, nopea toiminta operatiivisten kustannusten vähentämiseksi ja kotimarkkinoiden valtiontuki takasivat, että myös konsernin myyntikustannukset laskivat vuosineljänneksellä 56 prosenttia, mikä auttoi vähentämään vuosineljänneksen kokonaistappiota.

Lisäksi vuosineljänneksellä vähennettiin henkilöstön kokonaiskustannuksia 30 miljoonalla eurolla, joista suurin osa koski merihenkilöstön työaikaa ja siten myös vastaavasti palkkaa, ja virolaisten työntekijöiden palkkatukea Viron hallituksen palkkakorvausjärjestelmän kautta. Henkilöstökulujen alenemista tukivat myös Ruotsin ja Latvian hallitusten erilaiset palkkatukijärjestelmät. Tulokseen sisältyy myös 1,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia irtisanomiskorvauksia. Irtisanomisten positiiviset vaikutukset konsernin talousarvioon heijastuvat todennäköisesti viimeisellä neljänneksellä.

Vaikka kvartaalin investoinnit olivat pienemmät ja rajoitetut, investoinnit olivat 14 miljoonaa euroa, mukaan lukien investoinnit uuden rahtilaiva Sailorin hankintaan, Silja Serenaden aikaistettuun telakointiin ja teknisiin töihin sekä neljän ensimmäisen Burger King -ravintolan käyttöönottoon Virossa.

Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene kommentoi toisen vuosineljänneksen tuloksia seuraavasti:

”Toisen vuosineljänneksen tuloksemme ovat ehkä jopa hiukan positiivisemmat, kuin odotimme, mutta toki nämä eivät ole tuloksia, jotka oletimme raportoivamme, kun teimme suunnitelmia ja talousarvioita vuodelle 2020. Vuoden toinen kvartaali oli täysin ennennäkemätön ajanjakso paitsi yrityksemme historiassa, myös koko maailmanhistoriassa, johtuen COVID-19-pandemiasta. Kuten olemme koko kriisin ajan sanoneet, pandemia iski ensimmäisenä ja kovimmin maailmanlaajuisesti matkailualaan, joten tänään ilmoittamamme tulokset tämän haastavan ajanjakson ajalta eivät yllätä ketään.”

”Kesäkuun kaksi viimeistä viikkoa toivat vihdoin helpotuksia, ensimmäisiä positiivia merkkejä ja kehitystä sen jälkeen, kun matkustusrajoituksia lievennettiin. Otimme toisella kvartaalilla nopealla aikataululla valikoimaamme joukon uusia reittejä erittäin haastavissa olosuhteissa, jotka asiakkaamme ovat vastaanottaneet erittäin hyvin. Nopeus, joustavuus ja päättäväisyys kaikilla markkinoillamme ovat antaneet meille vahvan kilpailuedun kolmannelle vuosineljännekselle. Tällä hetkellä keskitymme tekemään kesäkauden kaksi viimeistä kuukautta niin menestyksekkäiksi kuin mahdollista ja valmistelemme syksyn ja talven kuukausien eri skenaarioita. Vaikka tilanteessa on edelleen paljon epävarmuutta, olemme valmiita reagoimaan nopeasti ja joustavasti pandemiatilanteen muuttuessa ja kansallisten sääntöjen ja määräysten salliessa.”

”Henkilöstömme on sitoutunutta, ja näkymämme ovat tiukasti horisontissa. Risteilemme jälleen ja palvelemme asiakkaitamme turvallisella, välittävällä ja ammattimaisella otteella, kuten olemme aina tehneet.”

Lisätietoja antaa:

Tallink-konserni, Communications Director Katri Link, + 372 53042121, katri.link@tallink.ee