Tallink-konserni kuljetti ennätysmäärän matkustajia ja rahtia, mutta liikevaihto ja voitto supistuivat

12. helmikuuta 2019

Pörssissä tänään julkaistun tilinpäätöstiedotteen (tilintarkastamaton) mukaan Tallink-konserni kuljetti vuonna 2018 matkustajia ja rahtia enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Matkustajien kokonaismäärä kasvoi ja oli 9 756 611 vuonna 2018, mikä ylittää konsernin edellisvuoden matkustajamäärän lähes 900:lla. Lisäys konsernin kuljettamien rahtiyksiköiden määrässä oli vielä merkittävämpi. Se kasvoi 5,7 prosenttia vuodesta 2017, ja vuonna 2018 kuljetettiin kaikkiaan lähes 385 000 rahtiyksikköä.

Tallink-konsernin matkustajamäärät kasvoivat lähes kaikilla konsernin liikennöimillä reiteillä, ja rahtiyksiköiden määrä kasvoi kaikilla reiteillä. Suomen ja Viron sekä Viron ja Ruotsin välisillä reiteillä kuljetettiin ennätysmäärä matkustajia ja rahtia, ja myös Latvian ja Ruotsin välillä kuljetettiin vuonna 2018 enemmän matkustajia kuin koskaan aikaisemmin.

Saavutetuista ennätyksistä huolimatta konsernin liikevaihto ja voitto kärsivät, koska polttoainekustannukset nousivat, tilausliikennetuotot laskivat ja konsernin yhden aluksen telakointi kesti suunniteltua pidempään keväällä 2018. Konsernin tilintarkastamaton kokonaisliikevaihto vuodelta 2018 laski 1,8 prosenttia ja oli 949,7 miljoonaa euroa (967,0 miljoonaa euroa vuonna 2017), ja konsernin tilintarkastamaton vuoden nettotulos oli 40,0 miljoonaa euroa (46,5 miljoonaa euroa vuonna 2017). Konsernin reittiliikenteen (ydinliiketoiminta) kokonaisliikevaihto kasvoi vuonna 2018 kuitenkin 0,7 miljoonalla eurolla ja oli 883,7 miljoonaa euroa.

– Vuosi 2018 oli Tallink-konsernille monessa mielessä ristiriitainen. Toisaalta teimme joukon ennätyksiä matkustajamäärissä, rahtiyksiköiden määrissä ja alustemme tekemien matkojen määrissä. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että Viron ja Suomen välisillä reiteillä, joilla kilpailupaineet ja muut reitin haasteet ovat merkittävät, matkustajamäärät kasvavat ja yltävät jopa kaikkien aikojen ennätystasoille. Tämä osoittaa selvästi, että palveluidemme kehittäminen näillä molempien maiden välisillä keskeisillä reiteillä on kannattanut, ja tämän alueen kehitykselle jatkossa on hyvät perusteet, kommentoi Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene.

– Toisaalta taloudellista tulostamme heikensivät monet tekijät, minkä vuoksi vuoden kokonaistulos ei muodostunut ennätykselliseksi. Yksi näistä tekijöistä oli laivojen ulosvuokrauksen pieneneminen, koska meillä on nyt vuokrattuna vain yksi alus, kun niitä oli edellisvuonna kolme. On kuitenkin selvää, että eniten viime vuoden tulosta heikensi polttoaineen huomattava hinnannousu, kun polttoainekustannuksemme olivat 16,6 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat. Olemme luonnollisesti ryhtyneet lukuisiin toimiin vähentääksemme globaalien hintojen vaihtelun vaikutuksia liiketoimintaamme, mutta merkittävä osa kustannuksistamme koostuu aina polttoaineiden hinnoista, Paavo Nõgene jatkaa.

– Alkuvuosi 2019 on ollut meille kiireistä aikaa, kun monissa laivoistamme ja hotelleistamme on meneillään uudistamis- ja parantamistoimet. Näiden kaikkien tavoitteena on tarjota nykyisille ja tuleville asiakkaillemme entistä monipuolisempaa ja parempaa palvelua. Samalla olemme viime aikoina antaneet Tallink-konsernin johtoryhmälle uutta vauhtia tuomalla siihen uutta energiaa. Olen varma, että Tallinkin juhliessa tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan pystymme tekemään parhaamme meiltä odotettujen tulosten saavuttamiseksi. Tämä onnistuu päämäärätietoisen ja motivoituneen ammattilaistiimimme sekä uudistetun alus- ja hotellikantamme ansiosta, Nõgene lopettaa.

Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2018 olivat 36,4 miljoonaa euroa, kun useissa konsernin aluksista uudistettiin tekniikkaa ja remontoitiin sekä yleisiä matkustajatiloja että hyttejä.

Vuonna 2018 Tallink-konsernin alukset tekivät yhteensä ennätykselliset 10 070 matkaa.

Lisätietoja antaa:

Katri Link, Viestintäjohtaja, AS Tallink Grupp, katri.link@tallink.ee; +372 53 04 2121

Tallink-konserni on pohjoisen Itämeren alueen suurin matkustaja- ja rahtiliikennevarustamo. Yrityksellä on yhteensä 14 alusta ja se liikennöi Tallink- ja Silja Line -brändeillä seitsemällä reitillä. AS Tallink Grupp työllisti yli 7 500 henkilöä ja kuljetti yli 9,8 miljoonaa matkustajaa vuonna 2018. AS Tallink Grupp on listattu Tallinnan pörssissä vuodesta 2005 ja Helsingin pörssissä joulukuusta 2018 alkaen. www.tallink.com