Talvimerenkulun erityispiirteiden huomioiminen merenkulun päästökaupassa on välttämätöntä

15. heinäkuuta 2021

Osana Fit for 55- ilmastopakettia komissio ehdottaa päästökaupan laajentamista meriliikenteeseen. Merenkulku lisättäisiin osaksi EU:n nykyistä päästökauppajärjestelmää ja päästökauppaa sovellettaisiin sekä EU:n sisäisillä että osittain myös EU:n ja kolmansien maiden välisillä merimatkoilla. Valitettavasti komission ehdotuksessa ei huomioida Suomen talviolosuhteita.

Merenkulku on Suomelle elintärkeää. Suomen ulkomaankaupasta lähes 90 prosenttia kulkee meritse, ympäri vuoden kaikissa oloissa. Talviolosuhteet edellyttävät vahvempia ja tehokkaampia aluksia. Suomen satamissa käyvistä aluksista 70–80 prosenttia kuuluu parhaisiin jääluokkiin. Jäävahvistetut alukset kuluttavat väistämättä muita aluksia enemmän polttoainetta myös avovesissä kuljettaessa. Jäissä kuljettaessa talvimerenkulkuun soveltuvat alukset tarvitsevat enemmän tehoa turvallisen ja sujuvan meriliikenteen varmistamiseksi.

Suomi on pyrkinyt ennakkovaikuttamaan komission ehdotukseen siten, että se vähentäisi päästöjä huomioiden maiden välisen suhteellisen kilpailukyvyn ja talvimerenkulun erityisolosuhteet. Komissio on kuitenkin 14.7 julkaisemassa ehdotuksessaan jättänyt Suomen näkökulmat huomiotta.

”Talvimerenkulun erityispiirteiden huomioiminen päästökaupassa on aivan välttämätöntä kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi.” painottaa Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala

”Taistelu ilmastonmuutosta vastaan koskee kaikkia ja vaatii suuria panostuksia. Varustamot ovat täysin sitoutuneet merenkulun päästöjen vähentämiseen kohti hiilineutraalia merenkulkua. Koko merenkulkuala etsii kuumeisesti ratkaisuja nollapäästöiseen merenkulkuun. Suomen sijainti ja ilmasto-olosuhteet ovat asioita, joille emme voi mitään. Syksyn aikana on ehdottomasti varmistettava, että talvimerenkulku huomioidaan riittävällä tavalla lopullisessa päästökaupassa” Tuurnala jatkaa.

Osana Fit for 55-pakettia komissio on antanut myös uuden FuelEU Maritime -aloitteen vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön edistämiseksi meriliikenteessä. ”Vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön edistäminen on erittäin hyvä asia. Nyt on kuitenkin samanaikaisesti todella monta palloa ilmassa ja riskinä on, että luodaan päällekkäistä ja hyvin monimutkaista säätelyä. Pidämme tärkeänä, että vaikutuksia tarkastellaan kokonaisuutena huomioiden merenkulun päästökauppa sekä kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n valmisteilla olevat päästövähennystoimet.” toteaa Tuurnala.

Suomen Varustamot Ry