Tulevaisuuden merenkulun osaaja seminaarissa etsittiin ratkaisuja työvoiman saatavuuteen

14. marraskuuta 2022

Suomen Varustamoiden järjestämässä Tulevaisuuden merenkulun osaaja seminaarissa ja työpajassa 9.11.2022 keskusteltiin merenkulun työvoiman saatavuudesta. Tarkoituksena oli pohtia ratkaisuja alaa haastavaan työvoimapulaan yhdessä merenkulun eri sidosryhmien kesken.

Helsingin Kansallissaliin kerääntynyt joukko alan ammattilaisia edusti varustamoita, liittoja, viranomaisia ja merialan oppilaitoksia. Alkuun kuultiin puheenvuorot Suomen Varustamoiden (SV) toimitusjohtaja Tiina Tuurnalalta ja ESL Shippingin toimitusjohtajana sekä SV:n puheenjohtajana toimivalta Mikki Koskiselta varustamoiden työvoimatarpeista. Koskinen peräänkuulutti osallistujilta aktiivista keskustelua ja koko alan yhteisiä panostuksia työvoimatilanteen ratkaisemiseksi.

Maija Mattila Suomen Varustamoilta ja Jukka Tuomaala Traficomilta esittelivät työvoimatilannetta tilastojen valossa. Oppilaitosten näkemyksiä aiheeseen esittelivät Tapani Salmenhaara Kaakkois-Suomen AMK:sta ja opiskelija Jarmo Mettälä YAMK:sta.

Keskeisenä huolenaiheena todettiin, ettei nuoria ammattilaisia saada tarpeeksi alalle korvaamaan lähivuosina runsain mitoin eläköityvää merityövoimaa. Pula tekijöistä on jo nyt huomattu varustamoissa, kaikissa vakansseissa. Samalla merenkulkualan oppilaitoksissa aloittavista opiskelijoista hälyttävän suuri osa jättää opintonsa kesken. Työvoiman saatavuuteen vaikuttaa myös, että naisia edelleen hakeutuu merityöhön suhteellisen vähän. Lisäksi merenkulkijoiden työurat eivät aina jatku eläkeikään saakka, vaan meritöistä jäädään enenevissä määrin pois mm. terveyssyistä.

Alustusten jälkeen yleisö keskusteli tilanteesta ja sen ratkaisuista aiheittain pienryhmissä. Kehityskohteita ja toimenpide-ehdotuksia löytyikin runsaasti. Keskusteluissa keskityttiin mm. koulutuksen ja ohjattujen laivaharjoitteluiden kehittämiseen, alan houkuttelevuuden parantamiseen näkyvyyden nostamisella sosiaalisessa mediassa sekä kouluinfojen järjestämisellä, laivan työolojen ja työhyvinvoinnin parantamiseen johtamisen ja työkulttuurin kehittämisen keinoin, sekä pätevyys menettelyiden yksinkertaistamiseen. Urien pidentämiseksi todettiin että työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä urapolkujen jatkamista meriltä maihin tulisi kehittää. Alan koulutuksen nykyinen kesto ja oppisopimusvaihtoehdot herättivät myös keskustelua.

Rakentavan työpajan tuloksena päätettiin perustaa alan yhteinen työryhmä esiin tulleiden asioiden eteenpäin viemiseksi. Työryhmän kokoaa SV ja se aloittaa työskentelynsä alkuvuodesta 2023.

Työtä alan houkuttelevuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi nuorten parissa on viime vuosina edistetty useilla toimenpiteillä. Nuorten tavoittamiseksi on mm. aloitettu yhteistyötä opinto-ohjaajien kanssa, tehty esite merialan koulutusvaihtoehdoista, tuotettu podcast meriklusterista sekä video merenkulun merkityksestä. Tänä vuonna SV on aloittanut Yrityskyläyhteistyön, jossa yhdeksäsluokkalaiset pääsevät oppimaan varustamoista ja merialasta yrityspelisimulaatiossa.

Lisätietoja antaa:

Maija Mattila
Työmarkkina- ja lakiasiainjohtaja

+358 400 560 594
maija.mattila@shipowners.fi