Tuloskatsaus tammi–kesäkuu 2020: Haastava Q2 – Finnlinesin merikuljetuspalvelut jatkuivat muuttumattomina, vaikka maailmanlaajuinen pandemia vähensi huomattavasti liikevaihtoa ja heikensi tulosta

30. heinäkuuta 2020

TOIMITUSJOHTAJA EMANUELE GRIMALDI TULOSKATSAUKSEN YHTEYDESSÄ

”Finnlines-konsernin liikevaihto tammi–kesäkuussa 2020 oli 236,4 miljoonaa euroa, kun se vastaavalla ajanjaksolla 2019 oli 295,5 miljoonaa euroa, mikä on 20 % vähemmän. Raportointikauden tulos oli 31,7 miljoonaa euroa, jossa on 32 %:n vähennys verrattuna edellisvuoden 46,7 miljoonaan euroon. Covid-19-pandemia vaikutti voimakkaasti Euroopassa ja Suomessa ja operatiivisesti vuosineljännes oli erittäin haastava. Suurin vaikutus on ollut matkustajaliikenteeseen, joka oli pysäytettynä lähes kokonaan. Kuten muutkin varustamot, myös Finnlines on kärsinyt pandemian aiheuttamasta globaalin talouden hidastumisesta.

Suomi on sijainniltaan saaren kaltainen ja maa on siksi riippuvainen tiheästä ja säännöllisestä reittiliikenteestä. Finnlinesilla on vahva asema Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisissä kumipyöräliikenteen, esimerkiksi rekka- ja traileriliikenteen, merikuljetuksissa. Finnlines yksinään kuljettaa yli kolmanneksen arviolta noin miljoonasta yksiköstä, jotka kulkevat kolmen tärkeimmän merisillan eli Suomi–Viro, Suomi–Ruotsi ja Suomi–Saksa kautta. Nämä merisillat yhdistävät Suomen muuhun Eurooppaan. Elämme keskellä poikkeuksellista tilannetta, mutta Finnlinesin laivat liikennöivät ja hoitavat tehtäviään tavalliseen tapaan. Tarjoamme aluksillamme joka viikko yli 170 lähtöä Suomen tuonnin ja viennin varmistamiseksi ja yhtiömme omistamilla 21 aluksella on keskeinen asema Suomen tavaratoimitusten sujuvuuden varmistamisessa.

Finnlines on seurannut eri Euroopan maiden varustamoille myöntämiä tukijärjestelyitä, ja erityisesti Suomen hallituksen myöntämää tukea lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille. Prosessi Finnlinesin ja Huoltovarmuuskeskuksen välillä on edelleen meneillään ja tavoitteena on päätös, jonka perustana ja siten myös tuen jakamisen perustana on jokaisen varustamon osuus siitä vastuusta, jonka ne kantavat Suomen huoltovarmuuden turvaamisesta. Finnlines on myös toiveikas hallituksen uudesta lisäbudjetista meriliikenteelle, joka mahdollistaa avustuksen myöntämisen kaikille varustamoille. Samalla toimialalla toimivilla ja keskenään kilpailevilla yhtiöillä tulisi olla yhdenmukaiset ja tasavertaiset mahdollisuudet hakea ja saada valtion ja viranomaisten myöntämää taloudellista tukea. Syrjimättömyys ja tasapuolisten kilpailuedellytysten varmistaminen ovat EU:n valtiontukisääntöjen perusperiaatteita.

Sen lisäksi, että Finnlines on markkinajohtaja ja Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisin yhtiö, se tarjoaa merikuljetuspalveluitaan tavalla, joka on kustannustehokkain ja myös hiilidioksidipäästöiltään alhaisin kuljetettua kumipyöräajoneuvoa kohden.

Vastuu ympäristöstä on ollut osa Finnlinesin liiketoimintastrategiaa jo pidemmän aikaa. Polttoaineen kulutuksen alentaminen ja haitallisten päästöjen vähentäminen ovat olleet tämän strategian keskeisiä elementtejä. Finnlines on pienentänyt hiilidioksidipäästöjään investoimalla energiatehokkuuteen ja ympäristöteknologiaan sekä vähentämällä polttoaineen kulutusta. Tämän lisäksi Finnlines investoi 0,5 miljardia euroa uusiin ympäristöystävällisiin aluksiin vähentääkseen päästöjä entisestään. Finnlinesin vastuullisuustoimenpiteisiin sisältyvien maailman ympäristöystävällisimpien roro-alusten rakennustyö on alkanut. Ensimmäisen roro-aluksen on määrä aloittaa liikenteessä jo ensi vuonna, ja kahden muun vuonna 2022. Tämän lisäksi Finnlines on myös tilannut kaksi suurta ekotehokasta Superstar-luokan matkustajarahtialusta, jotka tulevat olemaan ympäristöasioiden edelläkävijöitä. Superstar-alukset aloittavat liikennöinnin vuonna 2023.”

Liite: Finnlines Tuloskatsaus Q2 2020

 

Lisätietoja

Tom Pippingsköld

Talous- ja rahoitusjohtaja

puh. +358 40 519 5041

tom.pippingskold@finnlines.com

 

Finnlines Oyj

Finnlines on yksi Itämeren, Pohjanmeren ja Biskajanlahden johtavista roro- ja matkustajaliikenne¬varustamoista. Yhtiö on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldi-konserni on yksi maailman suurimmista ro-ro-varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava ”Motorways of the Sea” -operaattori Euroopassa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Finnlinesin tarjoamaan linjaliikennepalveluita Välimeren, Pohjois-Euroopan, Länsi-Afrikan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä.