Tuloskatsaus tammi–kesäkuu 2021: Finnlinesin tulos parani toisen kvartaalin aikana – lastimäärät kasvaneet

29. heinäkuuta 2021

“Finnlines-konsernin tammi–kesäkuun 2021 liikevaihto oli 270,8 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 14,6 %:n  kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Raportointikauden tulos oli 36,3 miljoonaa euroa, lisäystä 14,4 % verrattuna 31,7 miljoonaan euroon tammi–kesäkuussa 2020. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia, EBITDA, nousi 71,0 (66,4 vuonna 2020) miljoonaan euroon. Taloudellinen tuloksemme on parantunut siitä huolimatta, että matkustajapalvelut kärsivät Suomen tiukoista covid-19-pandemiaan liittyvistä matkustusrajoituksista.

Finnlinesin kannattavuus parani viimeisimmän vuosineljänneksen aikana, mikä johtuu lähinnä kasvaneista lastimääristä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhtiö kuljetti noin 391 (357 vuonna 2020) tuhatta lastiyksikköä, 90 (60) tuhatta autoa ja 228 (227) tuhatta yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa. Finnlines kuljettaa yli kolmanneksen niistä miljoonasta kumipyöräyksiköstä, jotka kulkevat vuosittain Suomen tärkeimmillä merikuljetusreiteillä. Suomen ulkomaankaupan keskeisimmät merisillat ovat Suomi–Viro, Suomi–Ruotsi ja Suomi–Saksa. Finnlinesin laaja reittiverkosto tarjoaa Suomen vientiteollisuudelle säännöllisen ja luotettavan tien Euroopan markkinoille, samalla kun varmistetaan, että maahan tuodaan huoltovarmuuden kannalta tärkeitä tuotteita.

Olemme todenneet, että rajojen yli tapahtuva turvallinen matkustaminen on vähitellen normalisoitunut Euroopassa ja että Suomen rajoitukset ovat lähestyneet EU:n tasoa. Matkustajaliikenteen täydellistä elpymistä joudutaan vielä odottamaan, mutta mitä enemmän Suomi yhdenmukaistaa matkustusrajoituksiaan muun Euroopan kanssa, sitä nopeammin Suomen ja EU:n välinen meriteitse kulkeva matkustajaliikenne palaa markkinaehtoiseksi ja sitä vähemmän tarvitaan valtion tukea. Finnlines tuottaa jatkossakin ympäristöystävällisiä kuljetuspalveluitaan markkinoiden ehdoilla ja ilman julkista tukea.

EU:n ja IMO:n tiukentuvat säännökset pakottavat merenkulkualan löytämään keinoja, joilla vähennetään päästöjä ja otetaan käyttöön uutta teknologiaa. Jo useita vuosia sitten Finnlines valitsi vihreän strategian, kun yhtiö päätti 0,5 miljardin euron ekotehokkaasta uudisrakennusohjelmastaan. Ensimmäinen hybridiroro-alus valmistuu syksyllä 2021 ja kaksi muuta alkuvuodesta 2022. Lisäksi kaksi ekotehokasta Superstar ropax-alusta valmistuu vuonna 2023. Ensimmäisen Superstar-aluksen rakentaminen alkoi kesäkuussa, toisen rakentaminen on suunniteltu alkavaksi lokakuussa. Kaiken kaikkiaan uudisrakennusohjelma käsittää viisi uutta alusta, jotka ovat kaikki hybridityyppisiä ja edustavat ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna alan huipputeknologiaa.

Suomalaisena yhtiönä ja Suomen lipun alla liikennöivillä laivoillaan Finnlines on vakiinnuttanut asemansa merikuljetusten keskeisenä palveluntuottajana asiakkailleen sekä Suomen huoltovarmuuden varmistajana. Samalla kun on käynnissä laaja rekrytointikampanja näiden erinomaisten ja ekologisten laivojen miehittämiseksi, Finnlines etenee vahvana ja hyvin asemoituneena raivaamaan etunenässä merenkulkualan uutta kestävän kehityksen polkua.”

Liite

 

Lisätietoja

Tom Pippingsköld
varatoimitusjohtaja, CFO
puh. +358 40 519 5041
tom.pippingskold@finnlines.com

Finnlines Oyj

Finnlines on yksi Itämeren, Pohjanmeren ja Biskajanlahden johtavista roro- ja matkustajaliikenne­varustamoista. Yhtiö on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldi-konserni on yksi maailman suurimmista ro-ro-varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava ”Motorways of the Sea” -operaattori Euroopassa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Finnlinesin tarjoamaan linjaliikennepalveluita Välimeren, Pohjois-Euroopan, Länsi-Afrikan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä.