Ukrainan tilanteen vaikutukset merenkulkuun

20. marraskuuta 2022

Venäjän sotatoimet Ukrainaa kohtaan aiheuttavat häiriöitä kansainväliseen merenkulkuun

Tilannetta seurataan tiiviisti ja mahdollisiin häiriöin on varauduttu. Yhteistyö varustamoiden sekä Suomen hallinnon ja viranomaisten välillä on aktiivista.

Suuri osa varustamoista on päättänyt toistaiseksi lopettaa liikennöinnin Venäjälle. EU:n viides pakotepaketti kielsi kaikkien Venäjän lipun alla liikennöivien alusten satamakäynnit EU:n alueella 15.4. alkaen. Muilta osin meriliikenne Itämerellä jatkuu normaalisti. Rahtikuljetusten häiriöt ovat mahdollisia. Tilannetta ja sen kehittymistä seurataan tiiviisti.

Venäläiset ja ukrainalaiset merenkulkijat muodostavat 14,5 % maailman merityövoimasta. Ukrainalaisia ja venäläisiä merenkulkijoita työskentelee myös suomalaisten varustamoiden laivoilla. Toimitusketjujen toimivuuden kannalta on välttämätöntä, että kaikkien merenkulkijoiden vapaa liikkuvuus ja toimivat miehistönvaihdot varmistetaan.

Sotaa pakenevia ukrainalaisia autetaan kaikin keinoin

Matkustajaliikenne Itämerellä toimii normaalisti. Matkustajavarustamot ovat kuljettaneet Ukrainasta Suomeen saapuvia sotaa pakenevia ihmisiä laivoillaan helmikuusta alkaen. Yhteistyö asian tiimoilta Rajavartiolaitoksen kanssa on ollut saumatonta. Varustamot osallistuvat myös hätäapuoperaatioiden tavarakuljetuksiin Ukrainan suuntaan.

Varustamot kuljettavat sotaa pakenevia ihmisiä myös maksutta kapasiteettitilanteen mukaisesti ja tekevät yhteistyötä rekisteröityjen avustusjärjestöjen ja viranomaisten kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään lasten turvallisuuteen.

Taloudellisia vaikutuksia odotettavissa

Kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien EU, Yhdysvallat ja Britannia, on asettanut merkittäviä pakotteita Venäjää kohtaan. Pakotteet tulevat vaikuttamaan niin Suomen talouteen kuin myös varustamoelinkeinoon. Pakotteet vaikuttavat myös Itä-Euroopan maksuliikenteeseen, ja voivat aiheuttaa vaikutuksia rahtikuljetuksiin. Suomen Varustamot seisoo vahvasti sodan lopettamiseksi toteutettujen toimenpiteiden ja EU:n hyväksymien pakotteiden takana yhdessä muiden kansainvälisten varustamoyhdistysten kanssa: Varustamot tukevat viidettä EU pakotepakettia ja tuomitsevat jyrkästi Venäjän sotatoimet Ukrainassa.

Lisää tietoa pakotteista löytyy kootusti Ulkoministeriön sekä EU:n sivuilta.

Suomen Varustamot tukee Ukrainaa ja tuomitsee Suomen valtion ja EU:n tavoin Venäjän sotatoimet. Ajatuksemme ja myötätuntomme on ukrainalaisten luona. Tuemme Punaisen Ristin työtä ukrainalaisten auttamiseksi.