Ukrainan tilanteen vaikutukset merenkulkuun

24. helmikuuta 2023

Helmikuun 24. tulee kuluneeksi vuosi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Sodan myötä Euroopan ja Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne muuttui yhdessä yössä. Itämeren turvallisuustilanne kiristyi ja merenkulun toimintaympäristö muuttui, kenties vuosikymmeniksi eteenpäin. Itärajan sulkeuduttua, merikuljetusten yhteiskunnallemme kriittinen merkitys on korostunut entisestään.

Viime kevään aikana kaikki suomalaiset varustamot lopettivat liikennöinnin Venäjälle. EU:n viides pakotepaketti kielsi myös kaikkien Venäjän lipun alla liikennöivien alusten satamakäynnit EU:n alueella 15.4. alkaen. Pakotteet ja erilaiset boikotit ovat vaikuttaneet meriliikenteeseen ja muuttaneet kuljetusreittejä. Muilta osin meriliikenne Itämerellä jatkuu normaalisti, mutta rahtikuljetusten häiriöt ovat mahdollisia. Tilannetta ja sen kehittymistä seurataan tiiviisti yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Venäjään kohdistuvat pakotteet ovat vaikuttaneet myös Suomenlahden öljykuljetuksiin. Venäjä on koonnut niin sanottua varjolaivastoa kiertääkseen öljylle asetettua hintakattoa ja pakotteita. Varjolaivaston tankkereiden kunto, jäissäkulkukyky sekä miehistön osaaminen vaativissa olosuhteissa navigointiin ovat herättäneet huolta öljyonnettomuusriskin kasvusta Suomenlahdella.

Suurin osa Suomeen saapuneista 50 000 sotaa pakenevista ukrainalaisista, ovat saapuneet meriteitse. Varustamot ovat pitkin vuotta kuljettaneet matkustajalaivoillaan sotaa pakenevia ihmisiä kapasiteettitilanteen mukaan myös maksutta ja tekevät yhteistyötä rekisteröityjen avustusjärjestöjen sekä viranomaisten kanssa.

Merenkulkijat eivät saa unohtua

Vuosi on kulunut myös siitä, kun aluksia ja merenkulkijoita jäi sodan myötä loukkuun Mustalla merellä ja Asovan merellä. Tällä hetkellä 331 merenkulkijaa on jumissa aluksillaan. Varustamoelinkeino on kansainvälisen varustamoyhdistys ICS:n johdolla julkaissut avoimen kirjeen YK:n pääsihteerille, jotta tähän epäinhimilliseen tilanteeseen saadaan ratkaisu ja jumissa olevat laivat ja merenkulkijat saadaan evakuoitua.

YK:n luotsaama kriittisten vilja- ja lannoitekuljetusten turvallisten merikuljetusten mahdollistaminen Ukrainasta on esimerkki hienosta panostuksesta, jota tarvitaan nyt myös näiden merenkulkijoiden pelastamiseksi.

Suomen Varustamot tuomitsee jyrkästi Venäjän brutaalit ja laittomat sotatoimet ja kannattaa EU:n ja kansainvälisen yhteisön asettamia pakotteita. Ajatuksemme ja myötätuntomme on ukrainalaisten luona.