Ulkomaanliikenteen kauppa-alusten ja matkustaja-alusten sekä jäänmurtajien työehtosopimuksista neuvottelutulos

15. helmikuuta 2024

Suomen Varustamot ry. ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry. ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen koskien ulkomaanliikenteen kauppa-alusten ja matkustaja-alusten sekä Arctia Icebreaking Oy:n jäänmurtajien työehtosopimuksia.

Suomen Varustamot ry. on tyytyväinen saavutettuun neuvottelutulokseen, joka noudattaa viennin linjaa ja joka turvaa suomalaisten alusten kilpailukyvyn. Neuvottelut Suomen Varustamoiden ja Suomen Merimies-Unionin välillä sujuivat hyvässä ja rakentavassa hengessä.

Neuvottelutulokset odottavat vielä vahvistusta molempien yhdistysten hallinnoissa.

 

Lisätietoja:

Maija Mattila
Työmarkkina- ja lakiasiainjohtaja
Suomen Varustamot
puh. 0400 560 594

Kenneth Bondas
puheenjohtaja
Merimies-Unioni
puh. 040 456 0245

Maija Mattila
Työmarkkina- ja lakiasiainjohtaja