Ulkomaanliikenteen kauppa-alusten palkankorotuksista neuvottelutulos 20.1.2022

20. tammikuuta 2022

Suomen Varustamot ja Suomen Merimies-Unioni ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen ulkomaanliikenteen kauppa-alusten palkankorotuksista. Vientiteollisuuden yleisen linjan mukaiset korotukset tulevat voimaan 1.3.2022 sekä 1.3.2023.

Samalla pidennettiin ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskevan työehtosopimuksen sopimuskautta ja voimassaoloa 29.2.2024 asti.

 

Lisätietoja antaa:

Hans Ahlström, varatoimitusjohtaja

+358 40 725 7110
hans.ahlstrom@shipowners.fi

Suomen Varustamot ry